Hoitotyön opiskelijat käyttävät usein huomattavasti enemmän sosiaalista mediaa kuin opettajat. YouTube on yksi eniten käytetyistä sosiaalisen median kanavista. YouTubeen ladataan minuutissa noin 300 tuntia videomateriaalia ja videoita katsotaan päivittäin lähes viisi miljardia kertaa. Voisiko YouTubea käyttää hoitotyön opetuksessa, jos opiskelijat joka tapauksessa etsivät sieltä tietoa?

Youtube-hoitoalan-opetuksessa

YouTube-videoiden käyttö hoitotyön opetuksessa jakaa mielipiteitä, vaikka digiopetus onnistuu lähes jokaiselta opettajalta. Toisten mielestä YouTube-videot lisäävät opiskelijoiden keskittymiskykyä, kriittistä ajattelua ja syväoppimista. Toiset taas ovat huolissaan videoiden sisällöstä, mikä voi olla harhaanjohtavaa, epätarkkaa tai virheellistä.

Entä, jos opiskelijoiden tehtävä hoitotyön kurssilla olisikin katsoa harhaanjohtava terveyden hoitoa tai hoitotyötä käsittelevä video ja verrata sitä uusimpaan tutkimukseen ja käypä hoito -suosituksiin? Se opettaisi tulevaa ammattilaista olemaan entistä kriittisempi. YouTubessa surffaileva hoitotyön ammattilainen kun oppii nopeasti lähdekritiikin merkityksen sosiaalisessa mediassa ja asiakkaan ohjauksessa.

Videoiden käyttöä opetuksessa tutkitaan myös kiivaasti. Tutkimus on keskittynyt videoiden opetuskäytön hyötyihin, tehokkuuteen, käytettävyyteen ja laatuun opetuksen ja oppimisen välineenä. Lisätutkimusta toki tarvitaan, mutta videon käyttö näyttää lupaavalta, merkitykselliseltä ja yhä enemmän käytetyltä opetuksen apuvälineeltä, joka voi parantaa muun muassa kliinisten taitojen opetuksen laatua. Tutkimuksissa kuitenkin varoitetaan yhdestä asiasta. Hoitotyön opettajan on oltava tarkka, mitkä videot hän kelpuuttaa osaksi ammatillista opetusohjelmaa.

Mikä YouTube-videossa sitten kaappaa hoitotyön opiskelijan huomion? Vastaus on yksinkertainen. Hyvä tarina terveyden edistämisestä, sairauden hoidosta, asiakkaan kokemuksesta tai hoitotyön tekniikasta kompaktissa paketissa jää helposti mieleen. Aina ammatillisia asiantuntijoita tai kokemusasiantuntijoita ei voi saada kouluvierailulle, mutta YouTube-videolta heidän kertomuksensa voi katsoa milloin tahansa. YouTube-videoiden harkittu käyttö sopii hyvin esimerkiksi blendaamiseen opetuksessa.

Väitän, että kyky mieleenpainuvaan ja napakkaan tarinankerrontaan on joskus korvaamaton apu terveydenhuollon asiakkaan ohjaamisessa ja hoitotoimenpiteiden ymmärrettävässä selittämisessä. Hyvä ja informatiivinen YouTube video toimii myös luotettavana omahoidon ja terveystiedon lähteenä, kuten esimerkiksi Mielenterveystalon toteuttamat videot osoittavat. Ohjevideoiden käyttöä suositaan terveydenhuollossa yhä enemmän, erityisesti asiakkaan oma- ja kotihoidon ohjaamisessa. Eikö hoitotyön opiskelijan tule siis hallita tämäkin?

Kuinka monella ammattikorkeakoululla muuten on jo oma YouTube-kanava? Siis sellainen, johon opettaja yhdessä hoitotyön opiskelijoidan ja tutkijoiden kanssa tuottaa lyhyitä, informatiivisia ja hauskoja tutkittuun tietoon perustuvia klippejä terveydestä, sen hoidosta ja hoitotyöstä? Vai jääkö sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa esiintyminen vain hoitotyön opiskelijoiden vapaa-ajan puuhasteluksi?

Tulevaisuudessa jokin verkko-oppimisalusta, kuten esimerkiksi Skhole, voisi olla hoitoalaan keskittynyt YouTube tai Spotify. Sieltä löytyisi yhteistyössä hoitoalan asiantuntijoiden, ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa tuotettu materiaali helpommin, samasta paikkaa ja valmiiksi validoituna.

Lue myös: Hoitotyön opettaja: ensin pedagogiikka, sitten digilaitteet ja ohjelmat

Tutkittua tietoa aiheesta

Akgun T et al. 2014. Learning electrocardiogram on YouTube: How useful is it? Journal of Electrocardiology 47(1), 113–117.

Clifton A, Mann C. 2011. Can YouTube enhance student nurse learning? Nurse Education Today 31, 311–313.

Duncan I, Yarwood-Ross L, Haigh C. 2013. YouTube as a source of clinical skills education. Nurse Education Today 33(12), 1576–1580.

Forbes H et al. 2016. Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. Nurse Education Today 42, 53–56.

High C, Hardy P. 2011. Tell me a story — a conceptual exploration of storytelling in healthcare education. Nurse Education Today 31(4), 408–411.

May WM et al. 2013. Technology in Nursing Education: YouTube as a Teaching Strategy. Journal of Pediatric Nursing 28(4), 408–410.

Selcan Kilis et al. 2016. Exploration of Teaching Preferences of Instructors’ use of Social Media. European Journal of Open, Distance and e-Learning 19(1), 1–18.

Valda JA et al. 2017. Social media in nurse education: Utilization and E-professionalism. Nurse Education Today 57, 8–13.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!