Välillä on hyvä istahtaa ja miettiä mennyttä vuotta. Sairaanhoitaja-opiskelijan silmin kulunut vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Korona tilanne on vaikuttanut suoraan opiskeluihin. Korona-tilanne on näkynyt myös monella tapaa eri työpaikoilla.

Välillä on hyvä istahtaa ja miettiä mennyttä vuotta. Sairaanhoitaja-opiskelijan silmin kulunut vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Korona tilanne on vaikuttanut suoraan opiskeluihin. Kevään simulaatiot joko peruttiin kokonaan tai siirrettiin syksyyn sekä lähiopetus siirtyi etäopetukseen 100%:sti. Korona tilanne on näkynyt myös monella tapaa eri työpaikoilla. Kasvomaskit tästä ehkä näkyvin osa. Poikkeustilanteeseen liittyi myös alkukesästä nopealla aikataululla muuttuvat toimintaohjeet, joiden perässä pysyminen oli välillä haastavaa. Aloitin myös "Kohtauksia" blogin kirjoittelun elokuussa, joka on ollut itselleni kiva tapa käsitellä sairaanhoitajan opintoihin ja perustason ensihoitajan työtehtäviin liittyviä itselleni tärkeitä aiheita.

Kohtauksia-blogi

Olen kirjoitellut syksyn aikana Kohtauksia-blogiin seuraavista aiheista:

-       Paskin keikka ikinä

-       Aivoverenkiertohäiriöpotilas ensihoitajan näkökulmasta

-       Ensihoitajana saattohoitoyksikössä

-       Ehjänä kotiin

-       Mistä ensihoitajan identiteetti koostuu

-       Kun ensihoitaja uupuu – mikä neuvoksi?

-       Kohtauksia ja kohtaamisia, kovia ja pehmeitä hoitotyön tilanteita

Olen saanut kivasti palautetta kirjoituksista. Ensihoitajana saattohoitoyksikössä kirjoitus sai eniten palautetta.

Kiitos kaikille saadusta palautteesta, niiden pohjalta on mukava jatkaa kirjoittelua!

Tähän liittyen jäin miettimään, miksi nämä valitut aiheet ovat nousseet pinnalle? Hetken tätä pohdittuani tajusin, että valitut aiheet ovat jollain tasolla pyörineet mielessäni ja ovat vaatineet niiden taustalla olevien tilanteiden ja tehtävien läpikäyntiä. Asioista ja tilanteista kirjoittelu on osoittautunut itselleni toimivaksi vaihtoehdoksi purkaa tilanteita. Tähän liittyen kävin vuonna 2020 kaksi kertaa lapissa ja nämä reissut ovat olleet myös mitä mainioin tapa purkaa työhön ja opiskeluun liittyviä tilanteita.

Pään tuuletusta

Kuten tuossa edellä mainitsin, olen saanut tehdä tänä vuonna kaksi lapin reissua, toinen reissuista ajoittui kesäkuun alkuun ja toinen syyskuun puoleen väliin. Alkulesän reissulla pääsimme seuraamaan luonnon heräämistä paksun lumipeitteen alta. Alkusyksyn reissu oli ikimuistoinen, lappi näytti minulle parastaan huikean ruskan muodossa! Pyhä-Nattasen huipulla oli hyvä tuulettaa päätä arkeen, opiskeluun ja töihin liittyvistä asioista.

Töihin liittyen työskentely saattohoito-osastolla on vaikuttanut minuun niin, että en enää pelkää kohdata kuolevaa potilasta enkä hänen omaisiaan. Olen myös saanut ymmärryksen palliatiivisesta hoidosta sekä sen kuinka tärkeää oman työyhteisön tuki on haastavissa tilanteissa ja niiden purkamisessa.

Tässä kohtaa haluaisin kertoa kaikille sairaanhoitaja opiskelijoille, että etsikää itsellenne hyvä tapa purkaa opiskelussa ja siihen liittyvissä työharjoitteluissa eteen tulleet ja mietityttämään jääneet asiat. Tämä auttaa teitä jatkamaan ja jaksamaan  opinnoissa sekä työelämässä.

Miten tästä eteenpäin?

Vuosi 2021 tuo tullessaan monia mielenkiintoisia asioita. Sairaanhoitaja-opinnot jatkuvat aikataulun mukaisesti ja päättyvät kesän kynnyksellä. Opinnäytetyön kirjoittelu alkaa heti tammikuussa ja keväällä on vielä yksi syventävä sisätautikirurgisen potilaan hoito harjoittelu, jonka teen aluesairaalan sisätautivalvonnassa. Tammikuussa minulla alkaa myös ensihoidon lisäopinnot. Uskon myös, että yhteiskunta pääsee pikkuhiljaa takaisin jaloilleen rokoteohjelman myötä ja tilanne opiskelussa ja työpaikoilla palaa ”vanhaan normaaliin”.  

Vuosi 2021 tuo tullessaan myös ainakin yhden "pään tuuletus" reissun pohjoiseen jos yhteiskunnan tilanne sen sallii. Listalla on kolme vaihtoehtoa: Haltin huiputus, Vätsärin erämaa tai Pohjois-Norjan tunturit. Nähtäväksi jää mistä itseni löydän kesän aikana.

Odotan erityisesti tammikuussa alkavia ensihoidon jatko-opintoja. Näiden opintojen tarkempi opintosuunnitelma on itselleni vielä auki. Kevään syventävän sisätautikirurgisen harjoitellun tavoitteet ja sisältö on mielenkiintoinen kokonaisuus ja sisältö tukee hyvin ensihoitajan töitä ambulanssissa sekä päivystyksessä. Ohessa harjoittelun tavoitteet ja sisältö:

Tavoitteet

- opiskelija osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön, osaa toteuttaa erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

- opiskelija osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.

- opiskelija hallitsee keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.

- opiskelija osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.

- opiskelija lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa.

- opiskelija osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään

- opiskelija osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.

- opiskelija osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin - syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä

- opiskelija osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen - syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

- moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö

- vaativat rytmihäiriöt

- monisairas sisätautipotilas - tahdistinpotilas

- munuaisten vajaatoiminta potilas

- neurologinen potilas

- thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö

- monivammapotilaan hoitotyö

- neurokirurgisen potilaan hoitotyö

- palovammapotilaan hoitotyö

- erityisryhmien anestesia

- erikoisanestesiat

- leikkauksen aikainen massiivinen neste- ja verensiirtohoito

- erilaisten kirurgisesti hoidettavien potilaiden vaativa perioperatiivinen hoitotyö

Lähde: Turun AMK

Erittäin kattava kokonaisuus, joka varmasti syventää kaikkien koulutukseen osallistuvien sairaanhoitaja opiskelijoiden ammattitaitoa sisätautikirurgisen potilaan hoidossa.

Kiitollisuus

Vaikka opintojen ja töiden yhteen liittäminen on välillä tuntunut haastavalta, päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus kuluneesta vuodesta.

Olen oppinut paljon sairaanhoitajan töistä ja samalla olen saanut tutustua alan rautaisiin ammattilaisiin. Tämä on mahdollistanut oman ammattitaidon kehittämisen sekä opintojen eteenpäin viemisen.

Tästä suuri kiitos teille kaikille ja nähdään ensi vuonna!

Omaehtoiseen opiskeluun liittyen Skhole tarjoaa erilaisia verkkokursseja jotka tukevat akuuttityössä työskentelevien hoitajien ammatillisen osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa. Tämän linkin takaa löydät kurssitarjonnan. Kannattaa tutustua!

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitajaopiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen opiskelija-arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!