a-4

Tasavallan presidentti vahvisti viime vuonna uudistuneen vanhuspalvelulain. Tähän päädyttiin, koska henkilömitoitus oli erityisesti tehostetussa vanhuspalvelussa riittämätöntä. Muistamme kirkkaasti, miten hyvä bisnes vanhuspalvelut olivat tietyille tahoille. Miljoonat käärittiin hoitajien selkänahasta kyhäilemällä esimerkiksi haamuhoitajia työvuorolistoille ja erottamalla hyvän hoidon epäkohtiin puuttuneita hoitajia.

Työnantajia edellytetään 1.4.2023 mennessä porrastetusti pitämään huolta 0,7 henkilöstömitoituksesta, jotta asiakas- tai potilasturvallisuus ei enää vaarantuisi. Hoitajien siivous, pyykkäys ja ruuan valmistus voisi edelleen kuulua työtehtäviin, mutta siihen käytettyä aikaa ei lasketa enää asiakastyön mitoitukseen. Välillinen tukityötä on työtä, joka vaatii omat osaajansa.

Mitoituksesta puhuttaessa on hyvä muistaa, ettei ole kyse vain hoitajamitoituksesta, vaan henkilömitoituksesta. Muun muassa fysio- ja toimintaterapeutit, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t ja viriketoiminnan ohjaajat lasketaan mukaan mitoitukseen. Monimutkaisen kokonaisuuden hallitseminen ikääntyneen parhaaksi vaatii erityistä osaamista, yhteispeliä ja koulutusta.

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen työnantajan velvollisuus

Aiemmin vanhustenhuollon yksiköissä oli selkeitä puutteita lääkehoidon toteuttamisessa. Siis siitäkin huolimatta, että työnantajan olisi tullut varmistaa turvallisen lääkehoidon toteutuminen terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamana. Ympäri vuorokauden ja jokaisessa työvuorossa.

Poikkeus on pienimuotoinen lääkehoito, jos sen toteuttaminen ei ole jatkuvaa. Sitä voivat jatkossakin toteuttaa henkilökunta, jolla ei ole terveydenhuollon koulutusta tai heidän ammatilliseen koulutukseensa ei ole sisältynyt lääkehoidon opintoja. Ilman erityistä täydennyskoulutusta he eivät kuitenkaan saa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen.

Edellä mainituista syistä riittävän lääkehoidon koulutuksen varmistaminen on tärkeää. Ikääntyneiden lääkehoidossa riittää kokeneellekin hoitajalle kiemuroita kerrattavaksi. Lääkehoito kun vaatii taitoa ja huolellisuutta.

Lääkehoidon ja hoitamisen osaaminen työnantajan kompastuskivenä?

On työnantajan vastuulla pitää huolta henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja ajantasaisuudesta. Siksi Turvallisen lääkehoidon opas on syytä olla hallussa. Lisäksi Lääke75+ -tietokannan on oltava tuttu työväline ja kertausta tarjoaa muun muassa Ikääntyneiden lääkehoito -verkkokurssi.

On hyvä muistaa, että Skholen vuosilisenssi takaa vanhuspalveluiden työnantajalle helpon, edullisen ja näppärän työkalun riittävän koulutuksen varmistamiseen. Lääkehoidon lisäksi ikääntyneiden hoitotyöhön sopivia mielenkiintoisia verkkokursseja valmiine tentteineen löytyy eri tarpeisiin. Miten olisi vaikkapa geriatria, muistisairaan kohtaaminen, kivunhoito, kuntouttamista edistävä hoitotyö, saattohoito ja THL:n RAI-seminaarit? Ne kaikki –ja paljon muuta ikääntyneiden hoitotyössä tarvittavaa tietoa– löytyy helposti opiskeltavina kokonaisuuksista Skholesta.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että työntekijöiden osaaminen vastaa työn vaatimuksia. Yksikössä työskentelevien työnjaon tulee vastata asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on turvata ikääntyneen mielekkään elämän mahdollistavat palvelut ja asuminen. Nämä ovat mantroja, jotka on aika ottaa haltuun täydennyskoulutuksella viimeistään 1.4.2023 mennessä.

Lue myös: Mikä auttaa jaksamaan hoitotyössä? – Hyödynnä kokeneen sairaanhoitajan 5 neuvoa!

Jan Holmberg on terveysalan monitoimimies. Hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana ja on koulutukseltaan sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja. Janilta sujuu somemanagerointi, oppimateriaalien tekeminen ja bloggaaminen yhtä hyvin kuin kansainvälisissä hankkeissa luoviminen. Hän on koukuttava kirjoittaja, jonka mottoja ovat rohkeus, kehittäminen ja tulevaisuuteen katsominen. Vapaa-ajalla hän lukee, kuuntelee ja pyrkii keskittymään tärkeisiin hetkiin ja ihmisiin elämässään.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!