Tarvitseeko hoitajan pelätä tai sietää väkivaltaa hoitotyössä? Lue, miten voit ennaltaehkäistä väkivaltatilanteita hoitotyössä.

Tarvitseeko hoitajan pelätä tai sietää väkivaltaa hoitotyössä? Tyypillisesti osa hoitotyön opiskelijoista jännittää ennen mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua ja pohtii mahdollista väkivallan uhkaa.

Hoitajana väkivaltaa voi joutua kohtaamaan monenlaisissa ympäristöissä. Osa väkivallan uhkasta liittyy potilaiden erilaisiin sairauksiin. Esimerkiksi muistisairauteen voi liittyä erilaisia käytöhäiriöitä, kehitysvammainen voi käyttäytyä uhkaavasti tai psykoottinen potilas voi olla harhaisena tai päihtyneenä väkivaltainen. Sairaan- ja lähihoitajien lisäksi myös muut ammattilaiset, kuten ensihoitajat, kokevat väkivallan uhkaa omassa työssään. Eli sosiaali- ja terveydenhuollossa väkivallan uhka on todellista.

Väkivaltaa vanhustyössä

Media on uutisoinut erityisesti vanhustyössä kohdattavasta väkivallasta. Potilas voi esimerkiksi hyvin vahvasti vastustaa suihkussa käyntiä tai muuta puhtaudesta huolehtimista. Haasteena ikäihmisten kanssa toimiessa ovat käytettävissä olevat resurssit ja ammattilaisten mahdollisuudet puuttua tilanteeseen.

Vanhustyössä ei ole spesifiä lakia, joka mahdollistaisi esimerkiksi potilaan puhtaudesta huolehtimista vastoin potilaan tahtoa. Perustuslain mukaan itsemääräämisoikeutta ei saa rajoittaa ilman laissa säädettyä perustetta. Näin ollen hoitajat voivat kokea myös eettisesti kuormittavana toimia vastoin potilaan tahtoa ja vastaanottaa potilaan taholta haukkumista tai fyysistä väkivaltaa.

Ennakointi väkivaltatilanteisiin

Psykiatrisessa hoitotyössä puolestaan sairaalaolosuhteissa potilaan perusoikeuksiin voidaan puuttua mielenterveyslain nojalla tietyin perustein potilaan ollessa itselle tai muille vaaraksi. Lisäksi psykiatrisissa sairaaloissa on huomioitu myös asianmukaiset eristystilat, ajan tasalla oleva hoitosuunnitelma lääkityksineen ja riittävä henkilöstömitoitus. Väkivallan riski on tietenkin olemassa, mutta erilaisiin väkivaltatilanteisiin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi.

On todettu, että riittävä määrä henkilökuntaa auttaa myös ennaltaehkäisemään väkivaltatilanteita. Henkilöstö on koulutettu toimimaan tietyn protokollan mukaisesti (esimerkiksi AVEKKI) ennakoimaan väkivalta- ja pakkotoimitilanteet, kuten eristykset. On myös potilaiden edun mukaista toimia ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevää toimintaa auttaa potilaiden kanssa vietetty aika, varomerkkien sekä laukaisevien tekijöiden tunnistaminen ja potilaiden tunteminen, eli pitkäaikaiset hoitosuhteet. Lisäksi sairaaloissa tehdään säännöllisiä turvatarkastuksia osaston tiloihin ja potilashuoneisiin sekä huomioidaan, että potilaat eivät pääse tuomaan vaarallisia esineitä osastolle.

Menetelmät väkivallan ehkäisyyn

Hoitotyössä voi hyödyntää erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia. Myös ikäihmisten hoitotyössä voi käyttää erilaisia lääkkeettömiä menetelmiä. Näistä keinoista voit lukea lisää kurssilta: "Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen". Myös aiemmin luetellut keinot psykiatrisessa sairaalassa toimivat ikäihmisten kanssa. On paljon keinoja puuttua väkivaltaan ennaltaehkäiseväti, tärkeää on osata hyödyntää niitä aktiivisesti osana hoitoa.

Vaikka mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön monesti liitetään uhka väkivallasta, voi sitä joutua kokemaan monessa muussakin sosiaali- tai hoitotyön yksikössä. Psykiatrisissa sairaaloissa on hyvät mahdollisuudet toimia väkivaltatilanteissa, enemmän haastetta on esimerkiksi vanhustyössä, jossa on monilta osin puutteita resurssoinneissa.

Mitä kokemuksia sinulla on väkivallasta hoitotyössä?

Anetta on terveystieteiden maisteri ja hoitotyön lehtori. Hänen työkokemus on kertynyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, jota hän myös tuleville sairaanhoitajille opettaa. Ammattitaitoaan hän kehittää eri osa-alueilla muun muassa keikkailemalla sairaanhoitajana ja lisäksi Anetta on aloittamassa tohtoriopinnot yliopistolla. Opettajan työssään Anetta inspiroituu haasteista, uuden oppimisesta ja ennen kaikkea opiskelijoiden onnistumisista. Vapaa-aikana vastapainoa työlle tuo koira, ystävät, luonto ja liikunta.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!