Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla ja opiskelijoilla on edessään haastava tilanne. Skhole haluaa kaikin tavoin tukea edessä olevaa urakkaa takaamalla mahdollisimman monen koronavirukseen sairastuneen avun saannin koulutetulta ammattilaiselta.

Skholejuttu1-1

Kykenemme tuottamaan ja päivittämään uutta materiaalia nopeasti. Kahden viikon aikana olemme julkaisseet kolme uutta ajankohtaista koulutusta. Skholen uudet koulutuskokonaisuudet mahdollistavat terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden täydennyskoulutuksen joustavasti.

Koronavirustilanteen hoitotyöhön liittyvän kolmen kurssin tarkoitus on mahdollistaa oikea-aikainen, tutkittu tieto koronaviruksesta, sen leviämisestä, tartunnan ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Verkkokoulutukset ovat lyhyitä täsmäkoulutuksia, joita voi hyödyntää monipuolisesti erilaisissa hoitotyön yksiköissä. Koulutukset on helppo ottaa käyttöön akuutillakin aikataululla ajasta ja paikasta riippumatta.

Varmista tiedon perille meno

Kolmen uusimman verkkokoulutuksen avulla ammattilaiset ja opiskelijat vahvistavat osaamistaan infektioiden ehkäisyssä, kriittisesti sairaan potilaan tunnistamisessa ja potilasohjauksessa. Koulutuksiin sisältyvät asiantuntijaluennot, osaamisen testit ja osaamista vahvistavat potilastapaukset. Skholen asiakkaana saat tilastot ja suoritusmerkinnät myös näistä kursseista. Näin voit varmistaa, että henkilöstösi on suorittanut kurssit.

Skholejuttu2

COVID-19 -koulutus
takaa sote-alan toimijoille yhteneväisen tietoperustan koronaviruksesta. Kurssilla käsitellään virusta ja hoitohenkilökunnan toimintaa epäiltäessä tartuntaa: Mitä ammattilaisen tulee tietää viruksesta ja sen oireista, entä miten ohjata potilasta? Kurssilla käydään läpi myös tartuntojen torjuntaa ja toimintaa vaativien potilaiden ja riskiryhmien välittömässä hoidossa.

Infektioiden ehkäisy ja torjunta -koulutus on kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta verkkoluennosta ja kahdesta ohjevideosta. Kurssi on suunnattu erityisesti hoiva- ja hoitotyössä työskenteleville. Sen tarkoituksena on muistuttaa ammattilaisia tartunnoista ja käsihygieniasta sekä mikrobien torjunnasta.

Koronavirus aiheuttaa etenkin iäkkäille ja riskiryhmään kuuluville potilaille vakavia oireita. Lievätkin oireet voivat muuttua nopeasti kriittisiksi.

Olennaista on, että hoitoalalla työskentelevä osaa tunnistaa kriittisesti sairaat potilaat ja riskioireet. Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssin tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia arvioida eri tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat. Lisäksi tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa.

Uusi tilanne haastaa toimimaan

Toimivan terveydenhuollon kulmakivet ovat osaavat ammattilaiset, uuden tiedon nopea käyttöönotto ja hyvinvoiva työyhteisö. On aika auttaa heitä, jotka eivät voi jäädä kotiin tai etätöihin.

Skholejuttu3

Toimitusjohtaja Tuomas Lipponen toteaa, että Skhole haluaa olla mukana tukemassa terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamalla koulutusmateriaaleja ja toimintaohjeita ammattilaisten, opiskelijoiden ja oppilaitosten käyttöön. Pystymme myös viemään asiakkaidemme oman koulutusmateriaalin palveluumme ja helpottamaan näin tiedonjakoa esimerkiksi päivittyvien toimintaohjeiden osalta. Ota yhteyttä ja kerro kuinka voimme auttaa!

Yhdessä olemme enemmän - poikkeustilanteessakin.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!