Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Hyvinvoivat työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja elämänhallintaa tukevaksi. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuukin aina johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa työpaikan työilmapiiriin ja sitä kautta työhyvinvointiin. Myös etänä.

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa, joka saa alkunsa pääasiassa työn arjessa. Työhyvinvointia ei siis saavuteta työstä irrallisilla ”terveystempauksilla”. Hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä – se on koko organisaation isoin investointi!

Työyhteisön hyvä vuorovaikutus koostuu pienistä teoista

Työyhteisön ilmapiirin aistii. Se välittyy esimerkiksi siitä tavasta, jolla ihmiset kohtaavat toisiaan tiimeissä, käytävillä ja kahvihuoneessa – nyt korona-aikana myös verkossa. Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että töissä on hyvä olla. Myönteistä työilmapiiriä ja vuorovaikutusta voi vahvistaa työhyvinvoinnin ”kymmenellä käskyllä”:

1. Tervehdi. Tervehtimällä osoitat, että huomaat toisen ja arvostat häntä. Ei ole väliä, millä tavoin tervehdyksesi teet, nyökkäätkö vai toivotatko ääneen hyvät huomenet. Tervehdi kaikkia työpaikalla kohtaamiasi ihmisiä tuttuudesta tai tehtävänkuvasta riippumatta. Tervehtimättömyys saattaa synnyttää kokemuksen eriarvoisuudesta. Hihkaise etäkokouksen aluksi moikat ja lopuksi heipat!
2. Pidä kiinni sovitusta. Työpaikalla täytyy voida luottaa siihen, että kukin työntekijä hoitaa oman tehtävänsä. Jos et jostain syystä pystykään tekemään lupaamaasi, ota asia puheeksi ajoissa. Kun työyhteisössä tehdään päätöksiä ja luodaan pelisääntöjä, tuo näkemyksesi esiin silloin. Tämän jälkeen yhdessä sovitusta on pidettävä kiinni, vaikka päätös ei olisikaan itselle mieluinen.
3. Ole avuksi. Työtoverin työkuormaa voi ehtiessään helpottaa, vaikka se ei kuuluisikaan omiin työtehtäviin. Erityisesti poikkeusaikana apua, tukea ja tsemppausta tarvitaan.
4. Jaa osaamista. Tieto on valtaa! Joskus esimerkiksi muutokset työpaikalla johtavat tiedon salaamiseen. Panttaaminen kuitenkin haittaa työntekoa: työkaveri joutuu ehkä käyttämään paljon aikaa jo tiedossa olevan asian selvittelyyn. Lisäksi työyhteisöstä tulee haavoittuva, jos tietoa on vain yhdellä ihmisellä. Yksi tiedon panttaamisen muoto on työtoverin perehdytys ylimalkaisesti tarkoituksella.
5. Pysy asiallisena. Asiallinen työtoveri kuuntelee toisia ja antaa heidän ”olla oikeassa”. Asiallisuus on myös sitä, että sietää toisten osaamista, sitä, että joku osaa ja tietää enemmän kuin sinä. Ole kiinnostunut muiden mielipiteistä ja ajatuksista, älä tyrmää tai mitätöi muiden ajattelua. Jos olet tunnekuohussa, ota aikalisä! Verkkokokouksessa jaa puheenvuorot, älä puhu muiden päälle.
6. Uskalla ottaa puheeksi. Jos huomaat työnteossa tai -yhteisössä ongelmia, ota ne puheeksi niiden henkilöiden kanssa, joilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen – tarkoitus on etsiä ratkaisuja. Jos olet tyytymätön työyhteisön tai -toverin toimintaan, kerro siitä hänelle itselleen työn kautta: Miten toisen menettelytapa vaikuttaa sinun työhösi ja mitä siitä seuraa? Tuo myös esille, miten toivoisit tehtävän.
7. Puhu hyvää selän takana! Vaikka joku työtoverisi puhuisi muista pahaa, sinun ei tarvitse lähteä mukaan vatvomiseen. Voisitko olla se, joka vie keskustelua rakentavampaan suuntaan? Kehu kollegaa, nosta hyvä työ esille, puhu ääneen sellaisia asioita, joista työtoveri ja koko työyhteisö voi voimaantua. Jokaisessa meissä on paljon hyvää.
8. Kiitä. Muista käyttää sanaa ”kiitos”. Kiitä avusta ja työpäivästä, yhteisestä lounashetkestä. Jos työkaverisi kanssa on kiva tehdä töitä, sano sekin ääneen. Myönteisen palautteen saaminen vahvistaa työminää. Kun kysyt kollegasi mielipidettä tai neuvoa, osoitat arvostavasi hänen ajatuksiaan ja osaamistaan.
9. Hymyile. Hymy ei maksa mitään, mutta se valaisee ympäristön tehokkaasti. Aina ei voi olla kivaa, eivätkä työ tai arki tunnu läheskään aina mukavilta, mutta yritä löytää joka päivä se pieni asia, joka saa sinut hymyilemään. Hymy tarttuu. Teams-palaverissa kannattaa ainakin kerran vilauttaa video päälle ja hymyillä!
10. Katso peiliin. Muista tarkastella säännöllisesti omaa toimintaasi. Pysähdy arvioimaan, millaisia asenteita sinulla on työtä, työkavereita ja esimiestäsi kohtaan. Millainen tiimipeluri olet? Kun saat työstäsi korjaavaa palautetta, suhtaudu siihen kiinnostuneesti. Älä puolustaudu tai selittele, vaan kuuntele ja kysele. Tarvittaessa on hyvä olla valmis muuttamaan omaa käyttäytymistään.

Hyvinvoiva henkilöstö on tuottava

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Lisäksi sillä on merkittävä yhteys asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen ja esimerkiksi sairauspoissaoloihin – hyvinvoiva henkilöstö tekee paremman tuloksen!

Työhyvinvointiin kannattaa panostaa suunnitelmallisesti niin henkilö- kuin organisaatiotasollakin. Työntekijöiden henkilökohtaisilla ajattelutavan tai toiminnan muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus uudenlaisen ja paremman työhyvinvoinnin toimintakulttuurin edistämisessä.

Tarttumapinnoilla
Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!