Tiedätkö, mikä on multippeli skleroosi eli MS-tauti? Tunnistatko MS-taudin oireet ja hoitomuodot, osaisitko hoitaa ja ohjata sairastunutta?

kasvot

MS-tauti on etenevä neurologinen sairaus, joka kuuluu autoimmuunisairauksiin. Sairaus vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa hajapesäkkeisen tulehduksellisen tilan. Sen seurauksena hermoston kyky välittää hermoimpulsseja heikkenee. MS-tauti aiheuttaa hyvin monenlaisia, invalidisoiviakin, oireita sairastuneelle.

MS-tautia sairastavan hoitotyön tarkoituksena on tukea potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä. MS-potilaiden parissa työskentelevä terveydenhuoltoalan ammattilainen tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoa siitä, miten sairaus toiminta- ja työkykyyn sekä kognitiivisiin valmiuksiin. Tämä luo erinomaisen perustan kokonaisvaltaisen neurologisen hoitotyön toteuttamiseen sekä lääkehoidon ja omahoidon ohjaukseen.

Testaa tietosi potilas-casen avulla!

Sami (29) on kolme vuotta sitten sähköinsinööriksi valmistunut, kokopäivätyössä käyvä, avoliitossa elävä mies. Hän on hakeutunut liki vuoden kestäneiden kipu-, tunto- ja huimausoireiden vuoksi työterveyslääkärille. Aiemmin oireet ovat olleet muutamissa tunneissa tai vuorokausissa ohimeneviä eivätkä ne ole hankaloittaneet perusarkea. Viimeisen kolmen kuukauden aikana oireita on tullut useasti, ja vasemman käden kuuma- ja kylmätunto on selvästi heikentynyt ja huimaus korostunut, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita työssä. Myös vasen jalka on alkanut tuntua raskaalta ja ”laahata” erityisesti iltaa kohden. Oireet vaihtelevat, mutta kestävät pidempään kuin ennen.

1. Työterveyslääkärille herää epäily MS-taudista, jonka tyypillisiä ensioireina ovat usein
a. huimaus, tuntopuutokset ja muut tunto-oireet, voimakas väsyminen/väsyvyys sekä näköoireet
b. alaraajojen toimintapuutokset, tuntohäiriöt ja huimaus
c. alaraajojen tuntopuutokset, huimaus ja erilaiset pitkäkestoiset kiputilat
d. yläraajojen toimintahäiriöt ja tuntohäiriöt, kipu ja huimaus

2. Myös anamneesi (nykytila haastattelun ja tutkimuksen perusteella) puoltaa MS-tautia,

a. sillä MS-tautiin sairastunut on tyypillisesti alle 40-vuotias mies, jolla on suvussa MS-tautia.
b. sillä MS-tautiin sairastunut on tyypillisesti alle 40-vuotias mies, jonka äidillä on MS-tauti.
c. vaikka MS-tautiin sairastunut on tyypillisesti 20-40-vuotias nainen, jolla ei välttämättä ole sukurasitetta MS-taudista.
d. vaikka MS-tautiin sairastuneista 2/3 on alle 20-vuotiaita naisia, jotka ovat sairastaneet Eppstein-Barresin viruksen ja joiden naissukulainen sairastaa MS-tautia.

3. Työterveyslääkäri lähettää Samin pikaisesti neurologille, joka tutkii hänet perusteellisesti (neurologinen testaus) ja käyttää diagnostiikassa apunaan mm.

a. McWirthin kriteeristöä
b. McDonaldsin kriteeristöä
c. McDonaldin kriteeristöä
d. McWhyten kriteeristöä

4. Samille tehdään MS-tautiepäilyn vuoksi (kriteeristön mukaisesti)

a. Aivojen ja lannerangan TT-kuvaus
b. Aivojen magneettikuvaus ja likvor- eli selkäydinnestenäytetutkimus
c. Aivojen TT-kuvaus ja likvor- eli selkäydinnestenäytetutkimus
d. Aivojen TT- ja magneettikuvaus sekä likvor- eli selkäydinnestenäytetutkimus

5. MS-taudin diagnoosi perustuu

a. neurologiseen statukseen, magneettitutkimuslöydökseen ja laboratoriolöydöksiin
b. aina oikeastaan vain potilaan oireisiin ja neurologiseen statukseen
c. neurologiseen statukseen ja magneettitutkimuslöydökseen
d. laajaan tutkimuslöydöskokonaisuuteen. MS-diagnoosiin ei johda mikään yksittäinen oire tai kliininen, magneettitutkimus- tai laboratoriolöydös, vaan se on kliininen johtopäätös oireiden ja tutkimuslöydösten kokonaisuudesta.

6. Tutkimusten jälkeen neurologi toteaa MS-taudin. Sami kutsutaan laajalle
vastaanottokäynnille, jossa sairaanhoitaja ja lääkäri tapaavat hänet. Samille ja hänen puolisolleen kerrotaan oikeaa tietoa MS-taudista. Mitkä seuraavista ovat oikeaa tietoa?

a. MS-tautia sairastaa Suomessa noin 4000 henkilöä. Heistä suurin osa on naisia ja sairastuu hedelmällisessä iässä.
b. MS-tautia sairastaa Suomessa liki 10 000 henkilöä. Suurin osa heistä on naisia ja sairastuu tautiin 20-40-vuotiaana.
c. MS-tauti on parantumaton neurologinen sairaus, siihen ei ole parantavaa lääkehoitoa, mutta sen oireita voidaan hoitaa.
d. MS-tautiin on olemassa parantava lääkehoito, jota käytetään kuuriluonteisesti.
e. MS-tautia sairastavista suurin osa on nuoria miehiä, joiden toisella vanhemmalla on sama sairaus – perinnällinen alttius on varsin selkeä.
f. MS-tauti ei periydy, mutta tiedetään, että alttius sairaudelle on suurempi, jos lähisuvussa on sairastavia.
g. MS-taudin oireet ovat pysyviä eikä niihin ole lääkehoitoa.
h. MS-taudin yhtenä tärkeänä hoitomuotona on omahoito.

7. Vastaanotolla keskustellaan MS-tautiin liittyvistä ns. näkymättömistä oireista, joita ovat mm.

a. voimakas uupumus, päänsärky, ajattelutoimintojen ongelmat, vapina ja tasapaino-ongelmat
b. voimakas uupumus, kivut, vapina ja virtsaamiseen liittyvät ongelmat
c. voimakas uupumus, ajattelutoimintojen häiriöt, kivut sekä ulostamiseen ja virtsaamiseen liittyvät ongelmat
d. voimakas uupumus, ajattelutoimintojen häiriöt, kivut sekä ulostamiseen ja virtsaamiseen liittyvät ongelmat sekä tasapaino-ongelmat

8. Lisäksi Samille ja hänen puolisolleen kerrotaan taudinkulkuun vaikuttavista lääkkeistä. Lääkehoidon avulla on mahdollista

a. MS-taudin taudinkulkuun ei ole olemassa lääkehoitoa.
b. saada tauti hidastumaan sekä hallita ja hoitaa sairauden oireita.
c. parantaa MS-tauti.
d. parantaa MS-tauti ja poistaa aivomuutokset (plakit).

9. Sami kysyy, miten sairaus vaikuttaa hedelmällisyyteen. Asiantunteva sairaanhoitaja vastaa,

a. että MS-tauti vaikuttaa miehellä hedelmällisyyteen sitä heikentäen.
b. että MS-tauti saattaa parantaa hedelmällisyyttä.
c. että MS-tauti vaikuttaa hedelmällisyyteen vain, jos sairastunut on nainen.
d. että MS-tauti ei vaikuta hedelmällisyyteen.

10. Sairaanhoitaja ohjaa Samia omahoitoon. MS-taudissa tutkitusti hyödyllisiä omahoidon keinoja ovat:

a. tupakoimattomuus, vähäinen alkoholin käyttö, säännöllinen liikunta, riittävä lepo, säännöllinen, terveellinen ruokailu ja D-vitamiinin saanti
b. vain tupakoimattomuus ja D-vitamiinin saanti ovat tutkitusti hyödyllisiä sairauden kannalta.
c. vain D-vitamiinin saanti on tutkitusti hyödyllistä sairauden kannalta.
d. vain tupakoimattomuus, riittävä lepo ja D-vitamiinin saanti ovat tutkitusti hyödyllisiä sairauden kannalta.

11. Vastaanoton lopuksi Sami kysyy, miten MS-tauti vaikuttaa hänen eliniänodotteeseensa. Neurologi ja hoitaja vastaavat, että

a. MS-tauti ei vaikuta mitenkään eliniänodotteeseen.
b. MS-tauti vähentää eliniänodotetta n. kolme vuotta.
c. MS-tauti vähentää eliniänodotetta n. seitsemän vuotta.
d. MS-tauti vähentää eliniänodotetta n. 12 vuotta.

12. Sami kutsutaan seuraavalle vastaanotolle vuoden kuluttua. Sami on muuten voinut hyvin, mutta 10 kuukautta diagnoosin saamisesta hänelle ilmaantuu uusia oireita (kaksoiskuvat) ja tuntohäiriöt vasempaan käteen palaavat. Hän soittaa sairaanhoitajalle. Sairaanhoitaja ohjaa Samin poliklinikalle, jossa neurologi toteaa MS-taudin pahenemisvaiheen. Sami saa tähän hoidon, joka Käypä hoito suosituksen mukaan on

a. suonensisäinen laajakirjoinen antibiootti, joka on pahenemisvaiheen ensisijainen hoitomuoto.
b. plasmanvaihto, joka on pahenemisvaiheen ensisijainen hoitomuoto.
c. pieniannoksinen metyyliprednisolonihoito (yleensä suun kautta), joka on pahenemisvaiheen ensisijainen hoito.
d. suuriannoksinen metyyliprednisolonihoito (yleensä suonensisäisesti), joka on pahenemisvaiheen ensisijainen hoito.

Montako sait oikein?

MS-hoitotyössä on tärkeää, että hoitaja ymmärtää MS-taudin tutkimusten ja toteamisen perusteet ja osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään tutkittuun tietoon perustuen.

Hoitotyön lähtökohtana tulisi aina pitää moniammatillisesti laadittua, yksilöllistä hoitosuunnitelmaa.

MS-tautiin ja sen hoitotyöhön pääset tutustumaan Skholen MS-taudin hoitotyö -opintokokonaisuudessa. Jokaiseen kurssiin liittyy potilas-case sekä osaamistesti!

Tarttumapinnoilla

Minna

Testin oikea vastausrivi: 1. a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.d, 6.b,c,f ja h, 7.c, 8.b, 9.d, 10.b, 11.c ja 12.d

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!