Yleisesti tunnettu sanonta opettaa, että kertaus on opintojen äiti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa.

Skholen palvelu on ollut aktiivisessa käytössä jo viisi vuotta. Tänä aikana tuhannet ja taas tuhannet opiskelijat ovat käyttäneet palvelua. Sadat opettajat ja esimiehet ovat ohjanneet opiskeluja ja samalla keksineet toinen toistaan parempia keinoja hyödyntää palvelua. Me Skholella olemme käytännössä päivittäin tekemisissä palvelun käyttäjien kanssa joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Kuulemme näitä käyttökokemuksia ja vinkkejä toimivista ratkaisuista niin oppimisen kuin koulutuksen järjestämisen osalta. Tässä blogisarjassa jaamme näitä parhaita käytäntöjä käyttäjiltä käyttäjille. Sarjan aiemmat vinkit löydät täältä.

Yleisesti tunnettu sanonta opettaa, että kertaus on opintojen äiti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Professori John Dunlonskyn johtaman tutkimusryhmän laajan tutkimuksen perusteella muistiinpanojen kertaus tai tekstin alleviivaus sijoittuvat opiskelutekniikoiden tehokkuudessa häntäpäähän. Tutkimuksen mukaan tehokkaimpia opiskelutekniikoita ovat hajauttaminen ja tenttaus, erityisesti yhdessä käytettyinä.


Hajauttaminen tarkoittaa sitä, että opittavan aineiston opiskelu hajautetaan pidemmälle, vähintään kuukauden ajalle. Ei siis aleta päntätä päivää paria ennen koetta. Ideana on että, voimia jaetaan samaan tapaan kuin juoksija toimii maratonilla. Tenttaus tarkoittaa taas sitä, että opiskelija testaa osaamisensa vastaamalla kysymyksiin opiskeltavasta aineistosta aina lukurupeamansa päätteeksi. Menetelmät toimivat erityisesti yhdistettynä.


Tämä on Skholen käyttäjien kannalta iloinen asia. Skholen palvelu toimii millä tahansa päätelaitteella, jolla pääsee verkkoon. Skholessa kurssit koostuvat lyhyistä luennoista ja edetä voi omaan tahtiin vaikkapa kävelyn, kutomisen tai kurvailun lomassa.  Lähes jokaisesta kurssista löytyy itseopiskelutesti, jonka voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Testeissä palvelu arpoo kysymyksiä kurssin aihetta käsittelevistä kysymyksistä. Myös käyttäjämme ovat testien hyödyt huomanneet:

“Osioiden perässä olevia tenttejä tein todella paljon, niistä oli suuri apu huomioimaan asioita mistä osasin vähiten.”

“Testien avulla on mielekästä testata omaa osaamista ja kun on testin loputtua näkyvillä oikeat vastaukset, niin niiden avulla voin oppia lisää.”

“Aikatauluta opiskelua ja yritä pysyä tavoitteessa. Tee kurssien lopussa olevat testit oman oppimisen arvioimiseksi.”


Itseopiskelutestien suosio näkyy myös Skholen tilastoissa. Vuonna 2019 Skholen käyttäjät tekivät 92497 itseopiskelutestiä. Tämä tarkoittaa, että jos testit jakaantuvat tasaisesti koko vuodelle, tehtiin joka ikinen päivä reilut 250 harjoituskoetta. Erityisesti lääkelaskennan ja lääkehoidon kokeet aiheuttavat kauhun sekaisia tunteita. Moni käyttäjämme kiittelee mahdollisuutta tehdä itseopiskelutestejä ennen varsinaista koetta ja saa näin itsevarmuutta, jolla stressi helpottaa.

Testaa siis itsesi ja osaamisesi Skholen itseopiskelutesteillä!

Lisää opiskeluvinkkejä löydät täältä
Skholen palvelusta löydät myös kurssit Opiskelu ja oppinen, sekä Skholen käyttö opetuksessa
Artikkelin John Dunloskyn tutkimusryhmän tuloksista löydät täältä

-Tuomas Skholelta

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!