Muistava-hankkeen digitaalisen työkalun avulla muistisairautta sairastava henkilö voi sairautensa alkuvaiheessa kirjata ylös omia toiveitaan ja ajatuksiaan tulevasta asumisestaan.

Hotuksen ja Muistiliiton yhteisessä STEA-rahoitteisessa Muistava-hankkeessa (2018–2020) on edetty Muistava-työkalujen koekäyttövaiheeseen. Muistava-työkaluja on kehitetty hankkeen edellisinä vuosina yhteisyössä muistisairautta sairastavien henkilöiden, omaisten, läheisten sekä kolmannella sektorilla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

”Hienoa nähdä, kuinka parin vuoden työ alkaa nyt tuottamaan konkreettisia tuloksia”, iloitsee yksi Muistava-hankkeen toimijoista, Hotuksen tutkija Heidi Parisod.

Muistava-hankkeessa kehitettyjä työkaluja on kolmenlaisia ja ne kaikki on tarkoitettu tukemaan muistisairautta sairastavan henkilön asumistilanteen oikea-aikaista puheeksi ottoa. Ensimmäisenä testausvaiheeseen edenneet Muistava-kuvakortit on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi Muistiyhdistyksissä, joista osassa kortteja testataan parhaillaan.

Näitä kuvakortteja voidaan hyödyntää niin kahdenkeskisissä keskusteluissa kuin ryhmätilanteissa. Muistiyhdistysten lisäksi kortit on tarkoitettu tukemaan asumiseen liittyviä keskusteluja perheissä ja myös sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi muistihoitajan vastaanotolla”, Parisod toteaa.

Kuvakorttien lisäksi hankkeessa on kehitetty digitaalisia Muistava-työkaluja, joiden käyttöalustan tekninen toteutus toteutettiin yhdessä Skholen kanssa. ”Digitaalinen palvelu sisältää lomakkeen, jonne muistisairautta sairastava henkilö voi sairautensa alkuvaiheessa kirjata ylös omia toiveitaan ja ajatuksiaan tulevasta asumisestaan. Lomakkeeseen kirjatut tiedot voi tulostaa ja jakaa läheistensä tietoon”, Parisod kertoo. Palvelu sisältää myös omaisille, läheisille ja ammattilaisille suunnatun työkalun, jolla voidaan kartoittaa muistisairaan asumistilannetta ja arvioida sen puheeksi oton tarvetta.

Nämä molemmat digitaaliset työkalut ovat nyt vapaasti testattavissa. Toivomme saavamme niistä laajasti palautetta, jotta voimme tehdä niihin vielä tarvittavia viimeisiä viilauksia ensi syksyn aikana”, Parisod jatkaa.

Työkalujen viimeistelyn lisäksi hankkeen viimeisenä vuotena laaditaan kansallinen toimintamalli työkalujen käyttöönottoon.

Digitaalisia Muistava-työkaluja pääsee testaamaan osoitteessa www.muistava.fi.

Koekäytössä olevista työkaluista toivotaan sähköisesti palautetta Webropol-kyselyn muodossa: https://link.webropolsurveys.com/S/6F290E4D3A5CB7C2 (palautetta voi antaa 31.8.2020 saakka). Muistisairautta sairastaville henkilöille ja omaisille on suunnitteilla lisäksi erilliset koekäyttötilaisuudet ensi syksylle.

Lisätietoja:

Tutkija Heidi Parisod

Puh: 044 529 0037
S-posti: heidi.parisod(at)hotus.fi

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!