Suljetaan silmät hetkeksi ja kuvitellaan, että toimin esimiehenä kirurgisella päivystysosastolla yliopistollisessa keskussairaalassa. Kun avaamme silmät ja katsomme ympärillemme, voimme nähdä uudistetun toimintaympäristön, avarat aulatilat, keskiössä olevan kanslian ja kiireisiä hoitotyön ammattilaisia osaston aamutoimissa. Yksi ottaa päivystyspotilasta vastaan, toinen kirjaa yöllä tulleet sisään osastolle, kolmas kyyditsee potilasta leikkausosastolle ja neljäs perehtyy yön tapahtumiin ”hiljaisella raportilla”. Osaston puhelin soi. Lisää työtä on tarjolla. Osataankohan täällä tarttua siihen, selviääkö osasto vajaalla henkilöstömitoituksella aamuvuoron, miten vapauttaa yksi sovitusti koulutusiltapäivään?!

yll-ttynyt-5
Sain tehtäväkseni kirjoittaa täydennyskoulutuksen kulttuurimuutoksesta. Päätin kirjoittaa esimiesnäkökulmasta siitä, mitä nykyajan terveydenhuollon työyhteisöt tarvitsisivat, jos esimiehellä olisi käytössään kolmen toiveen taikasauva. Itse lähden siitä, että kussakin ammattilaisyhteisössä tulee olla riittävä osaaminen, riittävä henkilöstömitoitus sekä riittävästi halua ja kykyä kehittyä yksilö- ja yhteisötasolla. Lisäksi olisi mahtavaa, jos työyhteisö ymmärtäisi yhden tärkeimmistä oivalluksistani: kaikki lähtee ihmisistä.

Esimiehen kolmen taian taikasauvalla haluaisinkin vaikuttaa juuri näihin elementteihin. Simsalabim.

…ja niin saatiin kaikille työyhteisön ammattilaisille säännöllinen täydennyskoulutus. Ja sitten osaamisen varmistamisella luotiin perusta työyhteisölle, joka on valmis kehittymään niin yksittäisinä työntekijöinä kuin koko yhteisönäkin. Yhdessä he tartuttavat oppimisen iloa ja mahdollisuuksia koko organisaatioon. Kenenkään ei tarvitse olla kateellinen työtoverin koulutuspäivälle saati osaamiselle. Samalla varmistetaan henkilöstön työviihtyvyys, se, että mahdollisimman vähäinen osa jää pitkille sairauslomille, ja moni tuntee olevansa ihan unelmaduunissa.

Terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu ylläpitää ammattitaitoaan

Vaikka minulla ei olisi taikasauvaa, kaikki edellä mainitut kohdat voisin esimiehenä ilolla toteuttaa: terveydenhuollon ammattilaisella on lain velvoittama vastuu pitää ammattitaitonsa ajan tasalla ja kouluttaa itseään vuosien varrella. Tässä kohtaa riemuitsisin, että ”annetaan digille mahdollisuus!” Maailma muuttuu, kuomaseni, ja tietoa tulee jatkuvasti lisää.

Verkko-oppimisympäristöt ovat tuoneet uudenlaisen ja innovatiivisen mahdollisuuden oppimiseen. Verkkoympäristöjä voidaan ottaa käyttöön terveydenhuoltoalalle koko täydennyskoulutuksen kulttuuria uudistavina oppimismenetelminä. Koko henkilökuntani pääsisi kouluttautumaan! Se jos jokin on iso (ja vähän ihmeellinenkin) juttu. Täydennyskoulutus ei vaadi koko työyhteisön – oikeastaan kenenkään – siirtymistä koulutuspaikalle, kaikkien ei tarvitse olla samaan aikaan samassa paikassa, mutta jokaiselle mahdollistetaan kouluttautuminen. Ja organisaatiolle tasalaatuinen koulutus.

Verkko-opintoihin kohdistuu monenlaisia ennakkoluuloja: ne saatetaan herkästi yhdistää yksinopiskeluun ja ”kirjekurssi-ratkaisuihin”.

Skholen verkkokurssit rakentuvat kuitenkin yhteisöllisyydelle ja sekä yksin että tiimissä oppimiselle. Verkko-oppimisympäristöissä opiskelijoilla on aktiivinen rooli tiedon omaksujana ja oman oppimisensa arvioinnissa. Opiskeluaktiviteetit ovat käytännönläheisiä niin sisällöntuottajille kuin opiskelijoillekin selkeän roolijaon ansiosta. Oppijan rooli on aktiivinen toimija, kriittisesti arvioiva ja informatiivinen tiedonantaja. Verkkopalvelu sisältöineen ja osaamisen mittareineen toimii myös erinomaisesti lähiopetuksen tukena. Ehkä voisinkin esimiehenä tilata lähiopetusta kun ensin olen kartoittanut osastoni selkeät tarpeet ja tarjonnut verkkokoulutusta?

Täydennyskoulutuksella varmistetaan organisaation ydinosaaminen

Miten tässä minun johtamassani työyhteisössä sitten hyödynnettäisiin Skholen verkkokoulutuksen mahdollisuuksia? Kaikki alkaisi suunnittelusta ja resurssoinnista edeten konkreettiseen koulutukseen. Suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa, mitä osaamista työyhteisössä on olemassa, mitkä sen sijaan ovat osaamisen sudenkuopat. Osaamiskartoituksella varmistetaan se ydinosaaminen, johon koko organisaation toiminta perustuu.

Esimiehenä tehtäväni olisi valvoa ja seurata alaisteni tiedon tasoa. Siellä minä vahtisin kuin haukka koulutuskansioni – digitaalisen toki! – välilehtiä.

Ovathan kaikki suorittaneet lääkeluvat, onhan jokaisella jokin mielenkiinnon kohde omaan työhönsä liittyen, josta on saanut täydennyskoulutusta? Jos ei ole päässyt lääkelaskuista läpi, innostaisin kurssille. Vaikka minkälaista työyhteisörulettia pelaisi, ei häviäjiä tässä pelissä ole – jokaisen oikeus on saada koulutusta, jokaisen velvollisuus on huolehtia omista koulutuskansion välilehdistään.

Taikasauvaa ei oikeastaan tarvita. Tarvitaan vain yksi osoite, josta löytää kaikki. Eräänlainen yhden pysäkin taktiikka tämäkin. Vastavalmistuneelle osastoni sairaanhoitajalle löysin lääkehoidon kokonaisuuden, harjoitustentit laskuineen ja potilascaset. Kirurgisen potilaan hoitotyö on hyvä kerrata, vaikka olisi pitkään osastolla toiminutkin. Varahenkilöstölle tämä olisi ehdoton! Jokaisen osastolla työskentelevän on hyvä perehtyä perioperatiiviseen hoitotyöhön ja saada uusinta tietoa esimerkiksi haavanhoidosta tai palauttaa mieleen, kivunhoidon perusteet ja miten henkilötietoja tulisi käsitellä potilastyössä.

Terveydenhuollon täydennyskoulutuksen maailma on mahdollisuuksia pullollaan, mutta yhtään Skholen kaltaista, kattavaa, jokaista erikoisalaa käsittävää toista ei taida olla. Klikkaamalla www.skhole.fi toiveet ja velvollisuudet ovat täytetyt, ja koulutukset saa käyttöönsä koko vuodeksi 150 eurolla per henkilö! Huippujuttu on, ettei palvelua tarvitse hankkia koko organisaatiolle, vaan käytön voi aloittaa vaikka vain yhdessä yksikössä.

Ja niin esimies voi työpäivän päätteeksi hymyillä tyytyväisenä. Hei, me selvittiin!

Tarttumapinnoilla
Minna

Ps. Nämä eivät olekaan ihan mitään tavallisia kursseja - tarjolla on paljon toivottuja ja sairaanhoitajien peruskoulutuksesta puuttuvia asiantuntija- ja lääkärinluentoja. Voit kurkata ja kokeilla alkuun ilmaiseksi, jos et usko!

Lähteet:
Edirisingha P, Nie M, Pluciennik M & Young R. 2009. Socialisation for learning at a distance in a 3D multi-user virtual environment. British Journal of Technology 40(3) 458―479.
Giddens J & Carlson-Sabelli L. 2010. Learning and engagement with a virtual community by undergraduate nursing students. Nursing Outlook 58(5), 261―267.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 18 § 28.6.1994/559

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!