Matti on 23-vuotias yksinasuva mies, joka sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Poliisi on tavoittanut Matin yöllä sekavassa tilassa kaupungilta ja toimittanut hänet yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen.

Matti jää päivystykseen tarkkailtavaksi ja hoidettavaksi yön yli. Aamutunneilla päivystyksen lääkäri Aalto pyytää psykiatrian konsultaatiota potilaan akuutin ja voimistuvan psyykkisen oireilun perusteella. Psykiatrian erikoislääkäri Huttunen saapuu arvioimaan Matin vointia.

Sekavan-nuoren-miehen-akuuttihoitovaihe_Skhole-20.11.2018_Unsplash

Haastattelun aikana Matti kertoo levottomana, että hänellä on ollut aiemmin kaksi mielialahäiriön jaksoa. Nyt maanisia ja masennusoireita on esiintynyt reilun kolmen viikon ajan, eikä hän ole tuona aikana nukkunut lainkaan. Matti tuntee itsensä hyvin epätoivoiseksi, eikä osaa sanoa mitä itselleen tekisi, jos hänet lähetettäisiin päivystyksestä kotiin.

Huttunen toteaa tapaamisen lopuksi Matilla olevan todennäköisesti tyypin I kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoinen sairausjakso, joka vaatii seurantajaksoa.
1. Se tarkoittaa, että Matilla ilmenee
a. maanisia ja masennusoireita samanaikaisesti nopeasti vuorotellen
b. maanisten oireiden ja päihteiden sekakäytön esiintyvyyttä samaanaikaan
c. masennuksen ja epävakaan persoonallisuuden piirteiden voimistumista
d. masennuksen ja skitsofrenian prodromaalioireita samanaikaisesti nopeasti vuorotellen.

Haastattelussa ilmenneiden oireiden, unettomuuden ja kohonneen itsensävahingoittamisen riskin vuoksi lääkäri Huttunen määrää Matin psykiatrisen sairaalan vuodeosastolle jatkohoitoon, jossa olet Matin vastaanottava hoitaja. Huomaat potilastietoja lukiessasi, että Matilla on myös somaattisia sairauksia. Tiedät Kaksisuuntaisen mielialahäiriön käypä hoito -suosituksesta, että sairastavilla esiintyy useita somaattisia sairauksia enemmän kuin muulla väestöllä keskimäärin. Matilla on niistä kaksi merkittävintä.
2. Ne ovat
a. virtsatietulehdukset ja sukupuolitaudit
b. migreeni ja kiertohuimaus
c. tyypin 2 diabetes ja verenkiertoelinten sairaudet
d. alkoholismi ja psykoottiset häiriöt.

Käyt Matin lääkelistan potilastietojärjestelmästä läpi jakaaksesi hänelle oikeat lääkkeet. Matilla on käytössä muun muassa epilepsialääke, jolla on mielialaa tasaava vaikutus. Lääkkeen nimi on Neurotol.
3. Sen vaikuttava aine on
a. litium
b. risperidoni
c. haloperidoli
d. karbamatsepiini.

Lääkäri Huttunen on määrännyt akuuttihoidon ajaksi Matille Neurotolia mikstuurana. Nuoren miehen pituus on 165 senttimetriä ja hän painaa 100 kg.
4. Montako millilitraa annat Neurotol 200 mg/ml mikstuuraa, kun annos on 3 mg/kg?
a. 0,4 ml
b. 1,5 ml
c. 4 ml
d. 8,5 ml

Lisäksi Huttunen on määrännyt Matille 10 mg diatsepaamia rauhattomaan oloon. Teet yövuorossa lääketilauksen, joten tehtävänäsi on arvioida seuraavien vuorokausien lääkkeiden kulutusta, ja huomaat osastolla olevan myös kaksi muuta potilasta, joille menee lääkettä samalla annostuksella. Diapam oraalisuspensiopullon vahvuus on 2mg/ml ja sen tilavuus on 200ml.
5. Kuinka monta vuorokautta yksi lääkepullo riittää?
a. 6,5 vuorokautta
b. 10,5 vuorokautta
c. 13,3 vuorokautta
d. 23,6 vuorokautta.

Saatuasi selvitettyä lääkehoitoon liittyvät asiat ja keskusteltuasi vielä Matin kanssa, alat laatia hänelle alustavaa hoitosuunnitelmaa.
6. Mikä on keskeistä Matin kokonaishoidossa?
a. toimintakyvyn säilyminen ja sairausjaksojen ehkäisy
b. toiminnallisuuden lisääminen ja hoitomyöntyvyydestä keskustelu
c. lääkityksen lisääminen ja ajatuksenriennon aktivoiminen
d. toimintakyvyn ja liikunnan lisääminen unettomuuden hoitokeinona.

Alustavaa hoitosuunnitelmaa tehdessäsi mietit samalla, onko Matille jo ehdotettu erityisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa tehokkaiksi todettuja ei-lääkkeellisiä hoitomuotoja.
7. Niitä ovat
a. yksilöpsykoedukaatio ja psykodynaaminen psykoterapia
b. ryhmäpsykoedukaatio ja kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia
c. perhepsykoedukaatio ja dialektiivinen käyttäytymisterapia
d. ryhmäpsykoedukaatio ja integratiivinen psykoterapia

Matti rauhoittuu viimein nukkumaan ja teet lääketilauksen loppuun. Ennen lähtöäsi kotiin työvuorosta, mietit vielä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidon ennustetta.
8. Tärkeimmät ennusteeseen vaikuttavat tekijät ovat
a. lääkityshoidon onnistuminen ja potilaan aktiivisuuden lisääminen
b. oikein toteutetut sairaalahoitojaksot ja avohoidon lopettaminen
c. intervallihoitojaksot terveyskeskuksessa ja lääkkeettömät hoitomuodot
d. potilaan hoitomyöntyvyys ja oikein toteutettu hoito.

Oikeat vastaukset ja paljon muuta hyödyllistä löydät Skholen oppimisympäristöstä Psykiatriset sairaudet -materiaalista.

Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ota Skhole ilmaiseksi käyttöön kahdeksi viikoksi täältä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!