Mitä digitalisaatio ja teknologia oikeastaan tarkoittaa? Robotteja, etävastaanottoja, älykoteja, toiminnan automatisointia, sähköisiä palveluita ja paljon muuta.

Digitalisaatio tarkoittaa sisäisten prosessien sekä palveluiden sähköistämistä sekä toimintatapojen uudistamista. Mikä yleisesti aiheuttaa vastustusta, jos ajatellaan uudistuksia meidän työssämme terveysalalla? Joku voisi sanoa että kaikki uusi, mutta nostaisin vastustuksen syyksi jonkinlaisen pelon tai kummastuksen, vastustetaan kaikkea niin sanotusti varmuuden vuoksi. Tai vastustetaan koska ei tiedetä asiasta riittävästi. Meistä jokainen on varmasti kuullut joskus perusteluksi “koska näin on aina tehty”. Toki kokemus ja vastustuksen myötä esiin nouseva kritiikki on ensiarvoisen tärkeää, mutta on myös syytä tarkastella nykyisiä toimintamalleja ja sitä, kuinka nykyiset mallit palvelevat nykyajan asiakasta tai potilasta.

robotit-hoitoala-1

Vievätkö robotit meidän työt?

Meidän tulee suhtautua kriittisesti itsestäänselvänä pitämäämme toimintaan, monta kertaa onkin oleellista kysyä miksi toimimme näin kuin toimimme. Palvelemmeko me toiminnallamme todella asiakasta hänelle parhaalla mahdollisella tavalla? Digitalisaatio ja teknologia on käsitteenä monelle meidän alan työntekijälle vähän outo tai erikoinen, ei ehkä konkreettisesti ymmärretä mitä se tuo tullessaan. Varmasti jokainen meistä on kuullut kuinka teknologiaan suhtaudutaan alallamme torjuvasti, koska “eihän robotti ihmistä korvaa” tai “mihin meitä enää tarvitaan kun robotit voikin kaiken muka hoitaa”.

Miksi tätä asiaa lähestytään näin aggressiivisesti? Terveydenhuollossa kannattaa hyödyntää robotiikkaa ja teknologiaa siinä määrin, missä se on mahdollista. Näin ammattilaisen arvokasta työpanosta vapautuu muuhun työhön, siihen mitä ei voi automaatiolla tai teknologian avulla hoitaa. Sen lisäksi, että voimme vapauttaa hoitajien, lääkäreiden sekä muiden työntekijöiden arvokasta osaamista siihen, mihin sitä oikeasti tarvitaan, on tämä olellinen myös potilas- ja työturvallisuusnäkökulmasta.

Ammattikuntamme sisällä näkyy mustavalkoinen joko-tai -ajattelu. Kuitenkaan teknologiaa ja esimerkiksi robotiikkaa ei millään tavalla pitäisi ajatella uhkana tai vastuksena vaan yhtenä välineenä ja yhtenä mahdollisuutena. Ajattelu tulisi kääntää sekä-että -muotoon. Tämän hetkisillä oletuksilla, vaikka etävastaanotot ja muut teknologian tuomat mahdollisuudet lisääntyvät, tuskin ainakaan meidän elinaikana ketään hoidetaan ilman ihmiskontaktia eikä se liene tarkoituksenmukaistakaan. Mutta siinä määrin kuin se on mahdollista ja asiakkaan tai potilaan edun mukaista, eikö näin kannattaisi toimia? On kuitenkin syytä muistaa teknologian tuomat hyödyt, soteuudistuksenkin tavoitteita ovat terveyserojen kaventaminen ja alueellinen tasa-arvo, joten digitalisaatiolla on tässäkin valtava potentiaali.

Potilaan oikeudet

Tiedon läpinäkyvyys ja potilaan oikeudet ovat huomionarvoinen seikka. Jokainen meistä tietää että potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä itse potilaan kanssa, joten miksi me edes haluaisimme piilottaa potilaalta hänen omaa hoitoaan koskevia tietoja? Nykyään potilas voi Omakannasta tarkastella muun muassa tietojaan ja niiden luovutusta, miksi tätä etenkin hoitajien keskuudessa pelätään, ajatellaanko siinä että oma ammattitaito asetetaan suurennuslasin alle? Näin voimme myös varmistaa entistä paremmin tiedon siirtymisen eri palvelutuottajien välillä.

Luulen että tästä nykyisestä tilanteesta otetaan valtava harppaus tulevina vuosina. Tulevaisuudessa toivottavasti tietojärjestelmät keskustelevat keskenään, esimerkiksi potilaan itse suorittamat mittaukset tallentuvat reaaliajassa potilastietojärjestelmään ja nykyisten palvelutalojen sijaan potilaat voisivatkin elää älykodissa, eli omassa kodissaan teknologian mahdollistamien keinojen turvin.

Tulevaisuus

Nyt hoidamme toki heitä, jotka eivät ole syntyneet älypuhelin kädessä, mutta meidän tulee katsoa myös tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa me hoidamme myös niitä, jotka ovat syntyneet tähän valmiisen digimaailmaan. Jo nyt, ja etenkin tulevaisuudessa potilaat ovat hyvin valveutuneita, nykymaailmassa ei kunnanlääkäriauktoriteetillä pärjää, vaan olemme entistä suuremman tarkastelun ja kritiikin kohteena. Meidän on pysyttävä mukana teknologian kehityksessä ja huomioitava toiminnassamme myös se, että potilaat käyttävät muun muassa terveystiedon etsimisessä avuksi teknologiaa. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, joten meidän tulee myös terveysalan ammattilaisina tiedostaa tämä, varmistaa potilaan tiedon oikeellisuus ja pysyä ennen kaikkea mukana kehityksessä. Ammattimme on suuressa muutoksessa, meidän tulee kiinnittää huomiota aivan erilaisiin asioihin tulevaisuuden terveydenhuollossa. Meidän tulee luopua "ennen oli kaikki paremmin"-ajattelusta, koska takapakkia ei tässä kehityksessä tulla ottamaan.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!