Olen tehnyt Suomeen muuttaneiden hoitajien kanssa monenlaista yhteistyötä. Olen ollut hoitotyössä työkaverina ja opettanut terveysalan ammattilaisryhmiä englanniksi livenä ja verkossa. Lisäksi olen työskennellyt ulkomailla terveysalan henkilökunnan maahantulokouluttajana.

Millaista on työskennellä ulkomaalaisena uudessa maassa?

Mietin usein, millaista on työskennellä ulkomaalaisena hoitajana Suomessa. Tiedän kokemuksesta, että ulkomailla työskentely puristaa ihmisestä ainakin ensimmäisinä kuukausina kaikki mehut irti. On sopeuduttava uuteen kulttuuriin, kieleen, työyhteisöön, työtapoihin ja moneen muuhun pieneen asiaan. Se mikä muille on sanomattakin selvää, ei ole sitä itselle. Monen asian oppii vasta kantapään kautta ja hyvien työkavereiden avulla.

Uuteen maahan tulija kohtaa väistämättä yhteiskuntaan sopeutumisen askelmerkit. Ihastumisvaiheessa uusi maa on täynnä mahdollisuuksia, mutta shokkivaiheessa iskee oma epävarmuus ja huoli omasta tulevaisuudesta. Niistä selvittyä maahanmuuttajaan iskee reaktiovaihe, jolloin on varsin kriittinen tulomaata ja sen tapoja kohtaan.

Sopeutuminen on sitä, että on mahdollisuus nähdä kulttuurin hyvät ja huonot puolet sekä lähtö- että tulomaassa. Lopulta elämä alkaa vakiintua uuteen maahan, sen rytmiin ja elämänmenoon.

Sopeutumista auttavat ja estävät tutut tekijät

Tarkasteltaessa asiaa tutkimuksen näkökulmasta maahanmuuttajahoitajien sopeutumista edistävät monet tekijät. Niitä ovat riittävä tuki, hyvät työolot ja hyvä perehdytys työhön. On hienoa, jos hoitotyö tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja hoitaja voi käyttää hoitotyössä vahvuuksiaan. Pitkälti on siis kyse samoista asioista, jotka auttavat jokaista hoitajaa sopeutumaan uuteen työpaikkaan.

Tietenkin on olemassa myös joukko sopeutumista estäviä tekijöitä. Niitä ovat negatiiviset kokemukset työpaikoista ja erilaiset ammatinharjoittamisen haasteet. Ja kuten aiemmin mainitsin, elämä uudessa kulttuurissa on jo itsessään, ainakin aluksi, raskasta. Lisäksi suomen kieli on tulijalle varsin kimurantti haaste muuttuvine sanataivutuksineen ja murresanoineen.

Koska hoitajan työ on vastuullista, asettaa kieli aluksi hurjan paineen ymmärtää potilaan hoitoa koskevat asiat oikein. Vai mitä luulet, että juuri suomea opiskellut ymmärtää potilaan vastauksesta voitasham myö mennäkkii, vastaa kommenttiin ett stää om bäässyt tämsse hauska mainesse tai kysymykseen eiks täs polnitsas oo muuta safkaa ku botlareita? Eivät kaikki suomen kieltä syntymästään opetelleetkaan ymmärrä aina asioiden merkityksiä oikein.

Hatun nosto Suomeen muuttaneille hoitajille

Ei ole tavatonta kuulla potilaan tai omaisen tivaavan tiukasti myös minulta, olenko varmasti suomalainen hoitaja. Vakuutellessani epäluuloisille olevani suomalainen hoitaja – ja ehdottaessani humoristisesti puhelua äidilleni – mietin usein hoitotilanteen järjettömyyttä. Mitä erityisiä virheitä voisin ammattitaitoisena, sujuvaa suomea puhuvana ja ulkomaalaisena sairaanhoitajana tehdä? En tiedä, mutta nämä sattumukset ovat olleet silmiä avaavia kokemuksia.

Hoitotyössä kokemieni ikävien, hauskojen ja tasavertaisten kokemusten jälkeen kunnioitan entistä enemmän kaikkia hoitajia. Erityiset respectit lähtevät Suomeen töihin muuttaneille hoitajille. Kiitos, että olette kollegoitani.

Lue myös: Alanvaihtaja, mutta miksi ihmeessä juuri sairaanhoitajaksi?

Tutkittua tietoa aiheesta

Aalto A-M, Elovainio M, Heponiemi T, Hietapakka L, Kuusio H, Lämsä R. 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa - haasteet ja mahdollisuudet. THL. Raportti 7/2013.

Hearnden M. 2008. Coping with differences in culture and communication in health care. Nursing Standard 23(11), 49–57.

Hyvärinen N, Metsälä J, Koivula M, Kaunonen M. 2017. Maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia sopeutumisesta työhön ja työyhteisöihin: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva Hoitotyö 15(2), 3–13.

Koivuniemi S. 2012. Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tehyn julkaisusarja B: 1/2012.

Nieminen S. 2011. Kuulumisen politiikkaa - Maahanmuuttajasairaanhoitajat, ammattikuntaan sisäänpääsy ja toimijuuden ehdot. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Virtanen A. 2011. Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehittymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia. Puhe ja kieli. 31(4), 139–152.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!