Hoitoalan koulutusta ja täydennyskoulutusta on helpompi ymmärtää, oppia ja suunnitella, kun ymmärtää sairaanhoitajien työtä ja koulutustaustaa. Tällöin tietää, mitä kentällä puhutaan, tarvitaan ja vaaditaan.

pexels-gabby-k-5841848

Ensin pitää tietää, mitä tarkoitetaan sairaanhoitaja AMK:lla. On varsin kiehtovaa – ja välttämätöntä – selvittää, miten sairaanhoitajiksi tullaan, mitä osaamista sairaanhoitajilta vaaditaan ja miten sairaanhoitajana toimitaan moninaisilla hoitotyön osa-alueilla. Tämän tiedon avulla rakennetaan niin hoitoalan perus- kuin sen täydennyskoulutustakin – koulutussuunnittelun a ja o on puhua samaa kieltä ammattilaisten kanssa!

Sairaanhoitaja AMK toimii aina ja tarpeen tullen

Kun kysyin ei-hoitoala-taustaisilta henkilöiltä, mikä on sairaanhoitaja AMK sekä miten ja missä sairaanhoitaja AMK toimii, sain monenlaisia vastauksia: ”Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen”, ”sairaanhoitaja, jolla on ammattikorkeakoulututkinto”, ”sairaanhoitajat hoitavat sairaita ihmisiä – ja opastavat terveitä”, ”sairaanhoitaja voi toimia melkein missä vain hoitotyön organisaatiossa”, ”sairaanhoitajat saa antaa lääkkeitä”, ”sairaanhoitaja AMK osaa toimia tarpeen tullen vaativissa tilanteissa esimerkiksi ensihoidossa tai leikkausosastoilla”.

Poimin vastauksista nopeasti ydinasiat. Sairaanhoitaja AMK on moniosaaja, jolla on korkeakoulututkinto ja joka voi toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä monissa eri hoitotyön yksiköissä. Sairaanhoitaja kohtaa työssään sairaita ja terveitä potilaita, hallitsee potilasohjauksen ja lääkehoidon sekä kykenee tarpeen tullen toimimaan hektisissä ja vaativissa (akuutti)tilanteissa.

Tarpeen tullen. Jäin makustelemaan tätä ilmaisua. Pohdin, miten määritellään tarpeen tullen ja miksi vain tarpeen tullen. Kyllä sairaanhoitajan koulutuksen omaavan tulee osata toimia ammatissaan aina ja jouhevasti, olla valppaana ja valmiina auttamaan.

Mutta. Sairaanhoitaja AMK tarvitsee siihen monenlaisia valmiuksia. Kuten koulutusta. Myös tarpeen tullen -tilanteisiin.

Hoitoalan koulutusta suunnitellaan tarvelähtöisesti, näyttöön perustuen

Sairaanhoitajatutkinnon omaavalla on usein laaja käsitys hoitotyöstä hoitotieteen ja sitä tukevien terveystieteiden, kuten luonnon- ja lääketieteen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, opintojen kautta. Erityisesti tätä osaamisperustaa hyödynnetään hoitotyön koulutusten ja alan täydennyskoulutusten suunnittelussa.

On olennaista uskaltaa sukeltaa hoitotyön ammattilaisten arkeen ja koulutusperustaan sekä kuunnella herkällä korvalla terveydenhuollon organisaatioiden tarpeita ja toiveita hoitajiston koulutuksille.

Koulutussuunnittelussa tulee huomioida myös valtakunnalliset ja kansainväliset linjaukset siitä, mitä sairaanhoitajan tulee osata – on selvää, että sitä pitää hyödyntää tarjonnassaan!

Koulutussuunnittelu on helppo peli

EU direktiivin mukaan sairaanhoitaja AMK:n tulee osata suunnitella, toteuttaa ja kehittää terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Sairaanhoitajalla on valmiudet – tieto, taito ja tatsi – toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa terveydenhuollon yhteisöissä ja tiimeissä.

Arkiseen sairaanhoitotyöhön kuuluvat mm. hoitotyön ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Hoitotyöhön sisältyy isona osana myös potilaiden ja omaisten ohjausta ja tukemista niin henkilökohtaisissa tapaamisissa kuin virtuaalisesti mobiililaitteiden välityksellä.

On selvää, että näihin hoitotyön perustoimintoihin linkittyvien koulutusten suunnittelu on niin ammatillisen koulutuksen kuin alan täydennyskoulutuksenkin lähtöruutuja. Pisimmälle selviää taho, joka tietää, mitä kentällä tarvitaan ja missä hoitotyön osa-alueissa vaaditaan systemaattista lisäkoulutusta.

Aikaansa – ja vastustajiaan – edellä on taho, joka osaa ennakoida tulevaisuuden hoitotyön skenaarioita.

Tätä prosessinomaista suunnittelupeliä on melko helppo pelata:

  1. Tutustu opetussuunnitelmaan.
  2. Tiedä, mitä sairaanhoitaja AMK:n tulee työssään osata.
  3. Kartoita kentän tarpeet.
  4. Etene. Älä pysähdy yhden heittovuoron ajaksi.

Olennaista on tunnistaa osaamisen sudenkuopat ja hoitotyöntekijöiden koulutustarpeet, sitten vasta voidaan edetä.

Let´s talk sairaanhoitaja AMK!

Tarttumapinnoilla

Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!