Mitä tienaa sairaanhoitaja yksittäisen keikkaputken aikana? Paljon keikkatyöstä jää käteen, mistä palkka koostuu ja mikä vaikuttaa palkan suuruuteen?

Mitä tienaa sairaanhoitaja yksittäisen keikkaputken aikana? Jaan esimerkin kahden viikon sijaisuudesta ja sen ajan palkasta. Keikkalaisille maksetaan palkkaa eri tavalla kuin pitkäaikaiselle henkilökunnalle, ja se johtuu muun muassa lomakorvausten maksamisesta välittömästi. Lisäksi palkka tyypillisesti masketaan useammassa osassa, jossa ensin maksetaan peruspalkka ja myöhemmin vuorolisät.

Kahden viikon sijaisuus

Tässä esimerkissä ensimmäinen peruspalkka on maksettu seitsemän päivän ajalta, koska palkan maksu on ajoitettu tiettyihin jaksoihin ja myös sijaisten palkat maksetaan tyypillisesti näiden jaksojen mukaisesti. Sairaanhoitajan kuukausiansion ollessa hieman yli 2400€, on viikon peruspalkan osuus noin 545€. Palkasta on vähennetty liiton jäsenmaksu, verot, kunnallinen eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Tästä käteen jäävä osuus on 337€.

Sijaisuuden jatkuessa vielä seuraavan kuun puolelle seitsemän päivää, on maksettu jälleen tehtäväkohtaisen palkan mukainen maksu noin 560€ . Tämän lisäksi maksuun tuli koko kahden viikon sijaisuudesta vuosilomakorvaus. Tämä on sellainen maksu, joka maksetaan silloin, kun työsuhde päättyy. Pidempiaikaisilla työntekijöillä tulee vuosittain pidettäväksi vuosilomat, joten palkan maksu tältä osin on hieman erilainen. Ja koko palkasta on jälleen mennyt samat maskut kuin aiemmin. Pidätetty rästi tarkoittaa aiemmalta sijaisuudelta rästiin jäänyttä lounasmaksua, joka on nyt otettu huomioon tässä palkassa.  Tästä kaikkien vähennyksien jälkeen käteen jäävä palkka noin 405€.

Tässä ei vielä oltu huomioitu ollenkaan lisiä, jotka tulivat maksuun vasta myöhemmässä vaiheessa. Kaikki lisät tulivat maksuun reilu kuukausi sijaisuuden päättymisen jälkeen.

Viimeiset maksut tämän sijaisuuden osalta koostuivat iltatyökorvauksista, joita tuli noin 20 tunnin osalta, lauantaikorvaukset koostuivat noin 13 tunnin osuudesta ja sunnuntaikorvausta maksettiin noin 19 tunnin ajalta. Lisäksi tämän sijaisuuden aikana kertyi ylitöitä hieman vajaa 6 tuntia, jotka myös menivät maksuun. Sijaiselle ylitöistä maksetaan 50% lisällä (eli tuntipalkka + 50% lisää) jokaista vuorokautista ylityötuntia kohtaan kahteen tuntiin asti. Jos vuorokautinen ylityökorvaus ylittää 2 tuntia, maksetaan korvaus 100% lisällä (eli kaksinkertainen tuntipalkka). Lisäksi näistä on maksettu vuosilomakorvaus, joka tässä on ollut reilu 40€. Näin ollen kokoaisuutena lisistä on kertynyt 532€, ja kaikkien vähennyksien jälkeen käteen jäävä osuus on 335€.

Sunnuntaikorvaus on 100%, iltatyö on 15% ja lauantailta saa 20% lisää korvausta. Yötyöstä, jota ei tässä sijaisuudessa ollut, maksetaan 40% lisää korvausta. Lisät maksetaan lasketun tuntipalkan mukaan. Tuntipalkka puolestaan on laskettu kuukausipalkasta ja tuntipalkka on tyypillisesti ilmoitettu palkkalaskelman yhteydessä

Kahden viikon bruttopalkaksi, eli ennen verojen vähennystä, tuli kokonaisuutena 1638€ ja vähennyksien jälkeen käteen jäi nettona 1077€.

Palkkaan vaikuttavat tekijät

Palkkaan vaikuttaa useampi tekijä, joita ovat esimerkiksi

  1. Organisaation ja yksikön palkka, palkat vaihtelevat
  2. Paikkakunta, pääkaupunkiseudulla maksetaan tyypillisesti korkeampaa palkkaa
  3. Koulutus, valmis sairaanhoitaja tienaa täyden palkan, opiskelijalta tehdään opintopisteiden mukaisia vähennyksiä
  4. Henkilökohtaiset lisät, joita keikkatyössä tosin ei ole
  5. Työkokemuslisät, eli 5 vuoden työkokemuksen jälkeen tulee ensimmäinen niin sanottu ikälisä. Viimeisen kokemuslisät tulevat 10 vuoden kohdalla.
  6. Veroprosentti, joka huomioidaan palkkaa maksaessa. Veroprosentti koostuu kaikista tuloista ja esimerkiksi opiskelijalla veroprosentti on tyypillisesti matala, koska työnteko on satunnaista ja vuosiansiot jäävät matalammaksi.
  7. Ammattiliittoon tai työttömyyskassaan kuuluminen, jolloin palkasta vähennetään pieni osuus

Keikkatyö on hyvä keino ylläpitää omaa osaamistaan opettaessa tulevia sairaanhoitajia. Ammattitaitoa voi ylläpitää myös Skholen verkkokursseilla! Mitä ajatuksia keikkalaisen palkkaus herättää?

Anetta on terveystieteiden maisteri ja hoitotyön lehtori. Hänen työkokemus on kertynyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, jota hän myös tuleville sairaanhoitajille opettaa. Ammattitaitoaan hän kehittää eri osa-alueilla muun muassa keikkailemalla sairaanhoitajana ja lisäksi Anetta on aloittamassa tohtoriopinnot yliopistolla. Opettajan työssään Anetta inspiroituu haasteista, uuden oppimisesta ja ennen kaikkea opiskelijoiden onnistumisista. Vapaa-aikana vastapainoa työlle tuo koira, ystävät, luonto ja liikunta.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!