Hoitoalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset pääsevät työn puolesta kuulemaan, lukemaan, näkemään ja kokemaan potilaisiin, ja potilashoitoon liittyviä asioita. Omalla osastolla voi olla hoidettavana julkisuuden henkilö. Potilaaksi saattaa osua kaverin serkun lapsi. Tai jostain muusta yhteydestä entuudestaan tuttu ihminen. Potilaan terveystiedot ovat arkaluontoisia henkilötietoja. Tässä muutama asia, joka kannattaa pitää mielessä hoitotyön arjessa.

Seinilläkin on korvat

Jokunen vuosi sitten kuljin työmatkani bussilla ja junalla. Julkinen kulkuväline on tunnetusti paikka, jossa kuulee kaikennäköistä. Jouduin kerran kuuntelemaan neljän matkustajan kovaäänistä keskustelua työvuoron kulusta. Täpötäydessä bussissa muille matkustajille kävi selväksi, millaisia potilastapauksia työvuorossa oli tullut eteen. Ja millä osastoilla nämä neljä tulevaa hoitotyön ammattilaista olivat työharjoitteluissa. Kertomassani tapauksessa kyse oli selvästi innostuksen aiheuttamasta ajattelemattomuudesta. Ja tarpeesta jakaa kokemaansa. Silti: Ei näin. ”Väärässä” ympäristössä puhuminen koskee myös kännykän käyttöä. Hyvä periaate on se, että julkisissa kulkuvälineissä luuriin ei luritella työasioita.

Ylipäätään kannattaa kiinnittää huomiota siihen, missä ja milloin avaa sanaisen arkkunsa.

Allekirjoittaessaan salassapito- ja käyttäjäsitoumuslomakkeen uudet työntekijät ja osastolle työharjoitteluun tulevat opiskelijat sitoutuvat noudattamaan työpaikan tietoturvallisuus- ja tietosuojakäytäntöjä. Hoitoalan oppilaitoksissa on hyvä - edelleen - muistuttaa etenkin ensimmäiseen työharjoitteluun lähteviä hoitotyön opiskelijoita siitä, mitä tarkoittavat tietosuoja ja tietoturva potilastyössä. Ja mitä tarkoittavat salassapitovelvollisuus ja luottamuksellisuus. Näiden asioiden tulee sisältyä myös työyhteisön uusien työntekijöiden perehdytykseen.

Tietosuoja-hoitoala

Nuuskija narahtaa

”Tieto on valtaa” lausui nelisensataa vuotta sitten elänyt brittifilosofi ja valtiomies Sir Francis Bacon. Ihminen on luonnostaan utelias. Liika, tai vääränlainen uteliaisuus saattaa johtaa epäammattimaiseen toimintaan. Silloin tällöin mediassa uutisoidaan, että jonkun alan ammattilaiset ovat syyllistyneet aiheettomaan asiakkaan henkilötietojen tarkasteluun. Tai että henkilötietoja on käsitelty epäasiallisesti. Potilastietojen katselusta jää aina lokimerkintä. Lokimerkinnästä ilmenee, kuka tietoja on katsonut.

Hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys

Potilastiedoista ei saa katsoa silkkaa uteliaisuuttaan, mikä johti päihdeongelmasta kärsivän ja toilailuistaan kuuluisan julkkiksen viimeisimpään tapaturmaan. Työvuoron jälkeen kaupassa kohtaamalleen kaverille ei saa kertoa, mikä omalla osastolla hoidossa olevan kaverin serkun lapsen tilanne tänään oli. Potilastietojen käyttö edellyttää aina hoitosuhdetta, tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen. Asiallinen yhteys muodostuu työ- tai virkatehtävien perusteella. Esimerkiksi lääkärin tekemää digisanelua purkava tekstinkäsittelijä ei osallistu potilaan hoitoon, mutta tekstinkäsittelijällä on lääkärin tekemää digisanelua purkaessaan asiallinen peruste potilastietojen käsittelyyn työtehtävien perusteella. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä, julkisuuslaissa ja laissa yksityisestä terveydenhuollosta. Salassapitovelvollisuus säilyy myös työsuhteen, tai työharjoittelujakson päättymisen jälkeen. On hyvä tiedostaa, että salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi johtaa sakkoihin tai vankeuteen.

Käyttäjätunnusten oikea käyttö

Tämän päivän hoitotyössä tarvittavien erilaisten ohjelmistojen käyttö vaatii erilaisia käyttäjätunnuksia. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja Väestörekisterikeskuksen myöntämä terveydenhuollon varmennekortti (VRK-kortti) on tarkoitettu omaan käyttöön.

Ohjelmiston käytön lopettamisen jälkeen tulee muistaa myös kirjautua ulos. Tämä on tärkeää, etenkin silloin, kun käytössä on jaettu tietokone. Mikäli potilastietojärjestelmä on avattu henkilökohtaisilla tunnuksilla, ja järjestelmää käyttää joku toinen, niin käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa omalla tunnuksella tehdyistä potilastietojen katselusta ja muokkauksista.

Salonkikelpoisesti somessa

Sairaanhoitajien sosiaalisen median ohjeiden mukaan sosiaalisessa mediassa tulee muistaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Monilla työpaikoilla on myös oma ohjeistus sosiaalisesta mediasta. Statuspäivitysten tulee ”kestää päivänvalo”. Kannattaa pitää järki mukana päivityksiä naputellessa ja pysyä asiallisena.

Potilaita ei kuvata, eikä potilaista keskustella somessa. Se, että kaksi saman osaston työntekijää keskustelee toisen, työvuorossa olevan somestatuspäivityksessä siitä, millaisia potilastapauksia jää seuraavaan työvuoroon tulevan somekeskustelun toisen osapuolen hoidettavaksi, on epäammattimaista. Ja kielletty. On myös hyvä huomioida, että työkaverista napatun kuvan julkaisemiseen somessa tulee saada kyseisen henkilön lupa.

Jokainen hoitoalan ammattilainen on vastuussa siitä, että käsittelee potilastietoja huolellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Joissain tapauksissa työntekijä saattaa joutua jopa korvausvelvolliseksi työnantajalleen aiheutuneesta vahingoista, jos hän on toiminut tahallaan tai huolimattomasti.

Skholen uutuuskurssi Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa on asiantuntijoiden laatima kompakti tietopaketti, jossa käydään läpi olennaiset henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvät seikat.

Tutustu kurssiin heti tilaamalla Skholen kahden viikon kokeilutunnukset täällä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!