Na-ista--syista--eettiset-ongelmat-eiva-t-ole-hoitotyo-ssa--vain-pikku-juttuja_27.2.2020_Pexels-1
Kuuntelin Skholen hoitotyön etiikan -verkkokurssin loppuun. Se sai minut mietteliääksi. Olinko sairaanhoitajana kompastunut eettisiin ohjeisiin? Mieleeni nousi heti hoitotyössä kokemiani eettisiä ongelmia.

Aivan ensimmäisenä mieleeni nousivat vihaamani päivystyshuoneen verhot potilasvuoteiden välissä. Ne antavat liikkuessaan hädin tuskin näkösuojan, eivätkä minkäänlaista kuulosuojaa. Verhojen takana lorotellaan virtsapulloon, kuulustellaan henkilötiedot ja haastatellaan potilaan intiimimmätkin vaivat muiden kuullen. On vaikea vakuuttaa luottamuksella potilaalle, että eettisyys ja salassapitovelvoite toteutuvat välillämme rutiinisti ja ammattitaidolla, kun hänen yksityisyydensuojansa on kangastilkun varassa.

Toisaalta, päivystystyössä jatkuva kuulo- ja näköyhteys potilaisiin ja helposti muokattavat tilat eri tarpeisiin ovat tarpeen. Harva ajattelee, että eettisyyden onnistumisesta oman siivunsa hoitavat muun muassa arkkitehdit ja suunnittelijat. Voisiko hoidettavan yksityisyyttä kunnioittaa siis paremmin uusilla materiaaliratkaisuilla? Hoitotyössä eettisen ongelman ratkaisu ei ole aina vain sairaanhoitajan käsissä.

Saako auttaja tuputtaa tai valehdella?

Potilaan lääkehoitoon liittyy paljon eettisiä ja kinkkisiä kysymyksiä. Potilas voi esimerkiksi kieltäytyä ottamasta hänelle määrättyä lääkettä. Siitäkin huolimatta, että se olisi näyttöön perustuen hänelle käypä hoito. Miten pitkälle voin sairaanhoitajana taivutella potilastani ottamaan lääkkeen, kunnes toimintani muuttuu asiattomaksi ja epäeettiseksi painostamiseksi? Entä, kun hoidettavani on vaikkapa muistisairas tai sekavassa tilassa?

Välillä hoitotyön eettiset ratkaisut eivät ole potilaan tai hänen läheisensä mieleen. Hoitoratkaisun tulisi siitä huolimatta olla paras mahdollinen, eikä se käytännössä ole aina helppo tehtävä. Varsinkaan silloin, kun potilas kiristyy, muuttuu uhkaavaksi tai väkivaltaiseksi. Näin voi käydä hoitotyössä aivan yllättäen potilaan, läheisen tai saattajan kanssa toimittaessa. Saako hoitaja silloin vaikkapa valehdella potilaalle ja läheiselle, jottei saisi heiltä turpaansa?

Laadukas hoitotyö vaatii hyvät resurssit ja työkaverit

Eettiset kysymykset eivät ole merkittävää hoitotyötä tekevälle hoitajalle yhdentekeviä. Yksi ex-hoitajakollegoideni perustelu alanvaihdolle pitää vuodesta toiseen pintansa. Ennen lähtöään kollegani eivät enää kyenneet tekemään eettisesti hyvää hoitotyötä. Resurssit oli vedetty liian tiukalle. Potilaan tilanteeseen ei ollut ollut aikaa perehtyä tai eläytyä. Jatkuva säästäminen hoitotyössä oli johtanut uupumiseen, kun se oli toistuvasti kiilannut laadun edelle.

Korkealuokkainen hoitotyö vaatii hyvät resurssit, reilut esimiehet ja osaavat päättäjät. Sellaisen työympäristön, jossa eettiset ongelmat voidaan pyrkiä ratkaisemaan porukalla. Yksikään työssään taitava hoitaja ei kestä pitkään tilannetta, jossa joutuu toistuvasti pahoittelemaan hoidettaville, ettei ole kyennyt eettisesti kestävään hoitotyöhön. Hoitajapulassa tämän asian merkitys korostuu entisestään.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on eettisyys suhteessa hoitajakollegoihin. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ovat selkeät. Niiden mukaan ”sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä”. Muunkinlaista käytöstä on työpaikalla tullut nähtyä.

Eettisyys ei siis ole hoitotyössä vain pikku juttu. Se vaikuttaa hoitajan työssäni aivan kaikkeen. Olemme vain tottuneet tavaamaan eettisistä ohjeista ja laeista niin tarkasti potilaan oikeuksia, että unohdamme välillä eettisen velvoitteen itseämme ja hoitoalan kehittämistä kohtaan. Siitäkin syystä jokaisen hoitajan kannattaa säännöllisin väliajoin lukea hoitotyön etiikan kurssi kertaalleen läpi.

Lue myös: Tiedätkö, milloin voin hoitajana rikkoa salassapitovelvollisuuteni?

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!