Hotus, Muistiliiton Muistava-hanke ja Skhole tuottivat yhteistyössä Muistisairaiden lääkkeettömät hoitomenetelmät - verkkokoulutuskokonaisuuden. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta muistisairaiden hoidosta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarjolla oikea-aikaista koulutusta. Hotus, Muistiliiton Muistava-hanke ja Skhole tuottivat yhteistyössä Muistisairaiden lääkkeettömät hoitomenetelmät - verkkokoulutuskokonaisuuden. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta muistisairaiden kohtaamisesta ja hoidosta sekä edistää muistisairauksien lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöä hoitotyössä.

Koulutuskokonaisuus perustuu Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeessa laatimiin katsauksiin. Skhole tuotti katsausten perusteella moniosaisen verkkokurssikokonaisuuden tarjoten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille joustavan ja kustannustehokkaan oppimisympäristön syvälliseen ammatilliseen kehittymiseen.

– Skholen toiminta keskittyy nimenomaan olemassa olevan tiedon paketointiin ja välitykseen. Tällainen asiantuntijoiden tuottama validoitu tieto on juuri sellaista, jonka pohjalta on järkevää tuottaa verkkokoulutuksia, toteaa Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen.

Muistisairauksia voidaan hoitaa lääkkeettömin menetelmin

Väestön ikääntyminen johtaa eritasoisten muistisairauksien lisääntymiseen – ne ovat tulevaisuuden kansansairauksia Suomessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista tietoa muistisairauksista, niiden hoidosta ja hoitotyöstä.

Lääkkeettömiä menetelmiä voidaan pitää turvallisina muistisairaan päivittäisissä toiminnoissa selviytymisen tukemisessa. Tutkimusnäyttö tukee lääkkeettömien menetelmien käyttöä myös muistisairaiden haasteelliseksi koetun käyttäytymisen vähentämisessä.

– Menetelmiä voi toteuttaa muistisairaan kanssa rauhoittavan lääkkeen annostelun sijasta ja sen ohella. On huomattava, että lääkkeettömät menetelmät eivät kokonaan syrjäytyä lääkehoitoa, muistuttavat Hotuksen ja Muistiliiton asiantuntijat.

12 verkkoluentoa, potilascaset ja osaamisen testit yhdessä paketissa

Verkkokurssi on tuotettu perustuen kahteen järjestelmälliseen katsaukseen ja useisiin muihin laadukkaisiin tutkimuksiin. Koulutuksen sisällöntuottajina ovat toimineet terveydenhuollon pitkänlinjan ammattilaiset, sairaanhoitaja (YAMK), kouluttaja Jan Holmberg ja sairaanhoitaja (YAMK), opettaja Minna Salakari yhteistyössä Hotuksen ja Muistiliiton kanssa.

Koulutuskokonaisuus sisältää kaksitoista luentoa. Niissä käydään läpi muistisairauksien lääkkeettömien menetelmien perusteet ja niiden vaikutukset esimerkiksi sairastuneen toimintakykyyn ja käytöksen muutoksiin. Verkkokurssi on kaksiosainen: ensimmäinen osa käsittää muistisairaudet ja lääkkeettömät hoitotyön menetelmät, toinen pureutuu muistisairaiden haasteelliseksi koettuun käytökseen vaikuttamiseen lääkkeettömin keinoin. Kokonaisuuksiin sisältyy verkkotentti.

– Tavoitteena on syventää muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Hoito- ja sosiaalityötä tekevät saavat koulutuksesta uusinta tietoa ja työvälineitä käytännön työhön, Lipponen toteaa.

Ajantasaisen teoriatiedon rinnalla korostuu kyky tunnistaa muistisairaan yksilöllinen hoitopolku sekä taito kohdata eri-ikäisiä muistisairaita ja heidän läheisiään.

– Tilanneharjoituksilla eli ”caseilla” syvennetään ymmärrystä muistisairaan kohtaamisesta ja hoitamisesta sekä ammattilaisten työssä jaksamisesta.

Klikkaa kurssiin tästä.

Lisätiedot:

Skholen toimitusjohtaja, Tuomas Lipponen, tuomas.lipponen@skhole.fi

Skhole yrityksenä:

www.skhole.fi

Hoitotyön tutkimussäätiö:

www.hotus.fi

Muistiliitto:

www.muistiliitto.fi

Muistava hanke:

www.hotus.fi/muistava

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!