Aika sotku, siis tämä Sote, vai mitä mieltä olet? Soutaa ja huopaa. Kukaan ei tunnu varmuudella tietävän mitä on tulossa. Mutta minusta tuntuu siltä, että sosiaali- ja terveysalan suurikin ravistelu on paikallaan.

Käsillä oleva muutos tarjoaa myös meille julkisen puolen hoitoalan ammattilaisille, niin työntekijöille kuin työnantajillekin, mahdollisuuden tarkastella ja parantaa tarjoamiamme palveluita. Uudenlaisten ratkaisujen aika on nyt, heti. Meidän tulee miettiä, millä tavalla pysymme aallon harjalla? Mihin asioihin panostamalla asiakas löytää luoksemme? Pystymmekö tällä osaamisella palvelemaan asiakkaita niin, että sote-uudistuksen tavoitteet täyttyvät?

Sote-koulutus

Kun uudistuksella tavoitellaan palveluiden yhdenvertaisuuden parantamista, ihmisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista ja kustannusten hillitsemistä, niin samassa hässäkässä tulisi kiinnittää erityistä huomiota asiakasrajapinnassa työtä tekevien, meidän hoitajien, osaamisen ja tietotaidon suunnitelmalliseen ja tasa-arvoiseen parantamiseen. Siten me kykenemme hoitamaan työmme niin, että voimme edistää sote-uudistuksen tavoitteisiin pääsemistä. On selvää, että ilman ammattitaitoista henkilökuntaa tavoitteet jäävät saavuttamatta.

On siis huolehdittava lakisääteisestä täydennyskoulutuksesta. Tarjottava jatkuvasti hoitohenkilöstölle uusinta tietoa mahdollisimman nopeasti ja sen on oltava kaikkien saatavilla huolimatta siitä, työskenteleekö pienessä vai suuressa yksikössä, pohjoisessa vai etelässä. Nykyisin koulutuskäytännöt vaihtelevat varmasti työyksiköittäin hyvinkin paljon. Työnantajien resurssit ovat erilaiset ja koulutuksien hinnat vaihtelevat matkakustannuksineen. Ihan jokaisessa sosiaali- ja terveysalan yksikössä haetaan säästöjä ja mietitään resursseja, mutta täydennyskoulutuksesta ei tarvitse karsia, sitä pitää vaan lähteä tekemään uudella tavalla. Tässä Skhole voi auttaa! Skhole tarjoaa hoitoalan ammattilaisille täydennyskoulutusta verkossa. Se on kaikkien saatavilla, ilman uusia laitehankintoja, ilman matkoja koulutuspaikkaan, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Huikeeta !!

Kun valinnanvapauden myötä asiakas saa päättää, mistä palvelunsa hakee, olen varma, että he suuntaavat sinne, missä kokevat tulevansa kohdatuksi, kuulluksi, hyvin hoidetuksi. He muistavat ystävälliset kasvot, osaavat kädet, ammattimaiset ja ajankohtaiset neuvot. Tämän kokemuksen muodostumisessa täydennyskoulutuksella on osansa.

Voit tutustua Skholen täydennyskoulutukseen osoitteessa https://www.skhole.fi/

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!