Edellinen postaukseni sai aikaan runsaasti keskustelua eri ammattiryhmien välillä sekä postauksen kommenttiboksissa että Hoitajat.net:in Facebook-sivulla, kiitos siitä!

Mitavoi-saavuttaa

Tällä kertaa kirjoitin omia ajatuksiani siitä, millaisia työharjoittelun tavoitteiden tulisi olla ja milloin ne olisi hyvä asettaa.

Tavoitteet ohjaavat harjoittelua

Ensinnäkin, on tavoitteita ja niiden lisäksi on tavoitteita. On siis olemassa opetussuunnitelmaan pohjautuvia opintojakson tavoitteita sekä opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita. Opintojaksokohtaiset tavoitteet ovat tiedossa jo ennen harjoittelun aloitusta, mutta kannattaisiko opiskelijan asettaa harjoittelujaksolle etukäteen myös henkilökohtaisia tavoitteita?

Mielestäni kannattaa. Miksi? Opintojakson tavoitteet ovat samat kaikille opiskelijoille, suoritti harjoittelun sitten päivystyksessä, poliklinikalla tai osastolla. Näiden tavoitteiden haasteena se, että niiden konkretisoituminen onnistuu usein vasta harjoitteluyksikössä. Minulle se on tarkoittanut sitä, että ensimmäiset päivät harjoittelussa ovat olleet välillä melkoista haahuilua. Aikaa on mennyt ympäristön tunnusteluun yrittäessäni miettiä, että millaisten tavoitteiden saavuttaminen on ylipäänsä mahdollista harjoitteluyksikössäni. On myös sanottava, etten aina ole edes ensilukemalta ymmärtänyt millaisia tavoitteita minulle on asetettu.

"Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa soveltaa lasten oikeuksia, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyviä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä sekä osaa työskennellä ottaen huomioon lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden hoitotyössä." (Perheiden hoitotyön harjoittelu)

Siis osaa käytännössä tehdä mitä?

Opetussuunnitelma tarjoaa raamit harjoittelulle

Tiedän, että koulutukseni tulee täyttää EU:n lainsäädäntöohjeiden mukaiset vaatimukset ammattipätevyyden saavuttamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että kunkin harjoittelun osaamistavoitteet ovat tärkeitä ja ne tulisi pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman hyvin. Silti hämmennyn joka kerta avatessani opintojaksokohtaiset tavoitteet ennen työharjoitteluun lähtöä. Kuinka saavuttaa jotain, jos ei edes ymmärrä mitä tavoittelee?

Olen lähtenyt harjoitteluun niin, että opettaja on erikseen kieltänyt henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen. Ymmärrän, että tällä pyritään varmistamaan se, että jokainen opiskelija oppii opintojakson kannalta keskeisimmät asiat. Opiskelijana silti koen välillä haastavaksi sen, että minun tulisi tavoitella vain jonkun toisen minulle asettamia tavoitteita, jotka eivät välttämättä istu omaan sen hetkiseen osaamiseni tai tulevaan harjoitteluympäristöön.

Tavoitteet asetetaan itseään varten

Ennen viimeisimmän harjoitteluni aloitusta ohjaava opettaja kannusti poikkeuksellisesti ajattelemaan, että mitä juuri minä tahtoisin oppia ja millaisista asioista olisi juuri minulle hyötyä tulevassa ammatissani. Hän kehotti keksimään selkeitä ja konkreettisia tavoitteita sekä muistutti, että tavoitteita ei aseteta opettajaa tai ohjaajaa varten, vaan ne asetetaan itseään varten.

Aloin kirjoittamaan ajatuksiani ylös. Lista asioista, joissa olen hyvä ja joihin en koe tarvetta paneutua liiallisesti. Pidempi lista asioista, joissa tarvitsen harjoitusta. Näistä sulkuihin ne, joiden tavoittelu tulevassa harjoitteluyksikössä ei luultavasti onnistu. Jäljelle jäi itse laatimani tavoitteet, joista kerroin ohjaajalleni ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Näiden selkeiden tavoitteiden avulla pääsin työn touhuun alusta alkaen, ja se tuntui tosi hienolta. Opin ja kehityin enemmän kuin koskaan ennen, sillä ensimmäistä kertaa minulla ei mennyt yhtäkään harjoittelupäivää epävarmaan haahuiluun. Sain myös runsaasti lisää itsevarmuutta asioissa, jotka siihen mennessä olivat tuntuneet juuri minun mielestäni hankalilta. Osaamisen karttuessa myös opintojaksokohtaiset tavoitteet täyttyivät vaivihkaa.

Aseta rohkeasti myös omia tavoitteita oppimiselle

Opintojakson tavoitteet tarjoavat hyvät raamit oppimiselle, mutta mielestäni niiden keskusta kannattaa pyrkiä täyttämään omilla, selkeillä tavoitteilla. Tavoitteiden asettaminen ennen harjoittelua saattaa tuntua vaikealta, mutta uskon, että harjoittelua edeltävän teoriaopetuksen ja oman osaamisen reflektoinnin avulla on mahdollista asettaa tavoitteita myös etukäteen. Selkeät tavoitteet lievittävät epävarmuutta sekä mahdollistavat jäsentyneemmän ja siten onnistuneemman alun harjoittelulle.

Opiskelijatoveri, onko sinun koulussasi kannustettu omien tavoitteiden asettamiseen? Mikäli on, koetko hyötyneesi henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta? Olisi kiinnostavaa kuulla myös hoitoalan ammattilaisten ja opettajien näkemyksiä siitä, tulisiko opiskelijan asettaa itselleen henkilökohtaisia tavoitteita opintojaksokohtaisten tavoitteiden tueksi?

Aurinkoista viikonloppua!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!