Milloin sairaanhoitajalta, lähihoitajalta tai lääkäriltä voidaan ottaa luvat pois ja kieltää ammatin harjoittaminen? Valvira valvoo ja myöntää terveydenhuollon ammattihenkilöille luvan toimia ammatissaan ja käyttää nimikettä, mutta toisinaan lupiin joudutaan myös puuttumaan.

Terveydenhuollon ammattihenkilön lupia voidaan joko rajoittaa tai poistaa kokonaan. Valvira voi kieltää myös terveydenhuollon henkilöä käyttämästä ammattinimikettä.
Lupia on määrällisesti eniten poistettu hoitajilta, mutta lupien rajoittamista on tapahtunut eniten määrällisesti lääkäreiden keskuudessa.

depression-824998_1920

Syyt lupien poistoon tai rajoittamiseen

Yksi syy lupien poistoon on päihde- ja mielenterveysongelmat. Lisäksi päihde- ja lääkeriippuvuudet nousevat erityisesti syyksi lupien poistoon. Muissa tilanteissa rajoittaminen tai lupien poistaminen voi tapahtua sairauden, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn perusteella tai muulla tavoin perustellusti todetun ammattitaidottomuuden vuoksi.

Lupia rajoitetaan lääkäreiltä epäasiallisen tai asiattoman lääkemääräämisen vuoksi, jolloin on monesti kyse pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista (PKV)-lääkkeistä, joita voidaan käyttää päihdetarkoituksiin. Lääkäreiden lupia voidaan rajoittaa esimerkiksi tietyistä toimenpiteistä tai lääkkeenmäärämiseen liittyen. Lisäksi lääkkeiden varastaminen, ammattilaisen alentunut toimintakyky tai huono terveydentila voi johtaa lupien rajoittamiseen tai poistamiseen. Hoitajien ja lääkärien kohdalla rajaaminen voi tapahtua määräämällä heille valvoja ja toimintaa johtava henkilö.

Onko toimenpide ikuinen?

Lupien poisto voi olla joko väliaikaista tai pysyvää. Luvat on mahdollista saada takaisin, jos pystyy osoittamaan, että poistoon johtanut syy ei ole enää ajankohtainen ja lupia hakee uudelleen Valviralta.

Lupien rajoitusten ja poistojen määrät ovat olleet selvästi kasvussa. Hoitajien osalta lupia on poistettu vuonna 2000 yhdeltä hoitajalta ja vuonna 2018 63 hoitajalta ja lisäksi rajoitettu 12 hoitajalta. Sama suunta näyttää olevan myös lääkäreiden keskuudessa.

Mitä ajatuksia lupien poistaminen ja rajoittaminen herättää? Tartutaanko tilanteisiin riittävän nopeasti ja tehokkaasti vai toimiiko terveydenhuollon kentällä jollain tavalla työhönsä kykenemättömiä henkilöitä? OTa kantaa kommenteissa.

Lähteet:
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä. 559/1994. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
Valvira. 2018. Ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/ratkaisulyhennelmat/ammatinharjoittamisoikeuden_poistaminen
Valvira. 2018. Ammatinharjoittamisoikeuden rajaaminen. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/ratkaisulyhennelmat/ammatinharjoittamisoikeuden_rajoittaminen
Valvira. 2015. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta
Valvira. 2017. Ammattioikeushakemusten ajankohtainen tilanne. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!