Kysyin sairaanhoitajaopiskelijoilta sosiaalisessa mediassa, mitä tapahtui kuin hoitotyön opetus siirtyi verkkoon. Erityisen kiinnostunut olin opiskelijoiden kokemuksista siitä, mitkä tekijät kuormittavat, mitkä taas helpottavat opiskelijan arkea etäopintojen aikana.

Shopisk

Opiskelijoiden mukaan kaikki opetus on siirretty nopeasti verkkoon, ja suurin osa opiskelijoista on jatkanut opintojaan suunnitelman mukaisesti. Opinnäytetyöseminaareja ja pienryhmätehtäviä toteutetaan eri verkkoalustoilla. Osa oppilaitoksista on ottanut aktiiviseen käyttöön, omien kokonaisuuksiensa tueksi, Skholen koulutusmateriaalit. Suurin osa opiskelijoista kokee, että digiloikka onnistuu, jos opettajat osaavat verkkoalustojen käytön ja jos tekniikka pelaa. Ainoastaan konkreettinen hoitotyön harjoittelu verkossa on liki mahdotonta.

”Säästää aikaa, rahaa ja luontoa!”

Sairaanhoitajaopiskelijat mieltävät etäopiskelun uudenlaisena mahdollisuutena. Vaikka opintoja on aiemminkin suoritettu verkossa, nyt kaikki opetus, ryhmätyöt ja muu tekeminen on siirretty yhdessä hetkessä verkkoon, etäyhteyksien päähän.
Digiloikkaa on helpottanut olemassa olevat verkkoalustat ja niiden käytön hallitseminen. Teoriaopintoihin etäopiskelu on tuonut jopa arkea helpottavan lisän: verkko-opinnot säästävät aikaa, rahaa ja luontoa!

Myös opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta, ihan omaan tahtiin, on koettu hyväksi seikaksi etäopinnoissa.

Osa opiskelijoista kokee, että tiettyihin opintokokonaisuuksiin etäratkaisut eivät sovellu. Esimerkiksi Farmakologian ja Mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoilla syntyy tavallisesti paljon keskustelua, mikä osaltaan helpottaa asian oppimista ja ymmärtämistä. Verkossa keskustelevan oppimisympäristön saavuttaminen voi olla haastavaa. Opettajan tuen puute tai annettujen lähdemateriaalien riittämättömyys hankaloittavat opeteltavan aiheen sisäistämistä.

Opettajan osaaminen ja luovuus keskiössä

Suurimmassa roolissa etäopetuksen koordinoimisessa nähtiin opettaja. Opettajan osaaminen ja vastuu opiskelijoiden osallistamisesta saattavat ratkaista verkkotyöskentelyssä onnistumisen! Sairaanhoitajaopiskelijoiden mukaan opettajan hallitessa etäympäristöt kaikki yksilö- ja ryhmätyöt sekä verkkokeskustelut onnistuvat ”ihan niin kuin luokassakin!”.

Opettajan tehtävänä nähtiin myös opiskelijoiden vastuuttaminen – että kukin huolehtii omasta opiskelustaan.

Eri verkkoalustat mahdollistavat mm. mindmapien, verkkokeskustelujen ja esitysten tekemisen yksin ja yhdessä: ”Kun opettaja osaa oikeasti käyttää etäopiskelun mahdollisuuksia luovasti, niin opiskelu onnistuu”.

Haasteena tekniikka ja itsenäinen työskentely

Etäopiskelussa on myös haasteensa: suurin osa sairaanhoitajaopiskelijoista koki haastavimmaksi teknisyyden ja tekniikassa ilmenevät ongelmat. Useimmiten nämä ovat ratkaistavissa, ja jos opettajalla ”on homma hallussa”, suurempia ongelmia ei ole ilmaantunut.

Teknisyyteen liitettiin myös keskustelujen päällekkäisyys. Opiskelijat kertoivat, että toisten päälle puhuminen on kiusallista ja itselle normaalissa kasvokkain kanssakäymisessä vieras tapa. Jotain hyvääkin verkossa keskustelemisesta löydettiin: ”hiljaisemmatkin opiskelijat saavat suuvuoron!”

Haasteita ovat aiheuttaneet myös kampusten ja kirjastojen sulku sekä itsenäinen, yksinäinen puurtaminen.

Erityisesti vaikeaksi koettujen kurssien kohdalla itsenäinen suorittaminen on haastavaa, oppiminen hidasta. Erityisesti lievistäkin oppimis- tai keskittymisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille etätyöskentely on rankkaa.

"Nähdään verkossa!"

Kaiken kaikkiaan etäopiskelu on otettu vastaan uteliaana ja innostuneena. Verkko-opinnoista ja etäopetuksesta on havaittu arkea helpottavia elementtejä, mutta kaikille itsenäinen, kotona etäältä työskentely ei sovi:

”Mä laiskistun kotona, enkä saa mitään aikaseksi. Täällä on niin paljon muutakin puuhaa, koulussa tulee keskityttyä paremmin olennaiseen.”

Tarttumapinnoilla
Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!