Turvallisuuden ja hallinnan tunne ovat varmasti tärkeitä useimmille meistä. Siihen pyritään usein tekemällä valintoja, joiden avulla voidaan ennakoida ja varautua niin sanotusti pahaan päivään. Se voi tarkoittaa säästötiliä, jolla varaudut odottamattomiin taloudellisiin muutoksiin tai vakuutusta, jonka olet ottanut sairastumisen tai tapaturman varalta. Turvallisuutta voidaan lisätä myös sijoittamalla kodin hälytysjärjestelmään, joka valvoo kotiasi esimerkiksi tulipalon tai murron varalta.

Edellä mainitsemani asiat ovat hyvin tavanomaisia esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset pyrkivät ennakoimalla varautumaan odottamattomiin ja yleensä ikäviin elämänmuutoksiin. Useimmilta meistä löytyy jonkinlainen voimassa oleva vakuutus tai sukanvarsi, jonne on säästetty heikomman huomisen varalta. Sen sijaan hoitotahto on asia, joka monelta puuttuu.

11photo-1448026763598-2b08c76e75ea-1 Kuva: Unsplash

Hoitotahdolla voit tuoda ilmi omaa hoitoa koskevat toiveesi

Hoitotahdon avulla voit lyhyesti ilmaistuna kertoa kuinka tahdot tulla hoidetuksi ja hoivatuksi. Hoitotahdon laatimalla voit varmistua siitä, että elämänarvojasi kunnioitetaan ja hoitoratkaisut perustuvat omaan tahtoosi. Hoitotahto on siis erittäin tärkeä erityisesti siinä tilanteessa, kun henkilö ei kykene tekemään omaan hoitoaan koskevia päätöksiä vakavan sairauden, onnettomuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Sen vuoksi hoitotahto on merkityksellinen ennakoinnin väline kelle tahansa meistä. Skholen verkkokoulutuspalvelun oikeudellinen ennakointi –kurssilla pääset tutustumaan hoitotahdon laatimiseen sekä siihen liittyvään lakiin. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia Skholen verkkokoulutuspalveluun, voit hankkia kokeilutunnukset itsellesi täältä.

Erityisesti terveydenhuollossa työskentelevälle henkilöstölle on tärkeää tietää perusasiat liittyen hoitotahdon laatimiseen, sillä työelämässä saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa potilas tai potilaan omaiset tarvitsevat tietoa hoitotahdon laatimisesta. Tärkeintä on kuitenkin ammattilaisena ymmärtää hoitotahtoon liittyvä lainsäädännöllinen näkökulma, sillä on täysin mahdollista, että hoitohenkilöstöön kuuluvana sinä itse olet toteuttamassa potilaasi hoitotahtoon kirjattuja toiveita. Ammattihenkilönä on myös tärkeä osata viestiä oikein, ja täten välttää puhumasta hoitotestamentista, joka on vanhentunut käsite. Skholen kurssilta voit lukea lisää siitä, mikä erottaa hoitotahdon testamentista ja siitä, kuinka merkityksellistä on tuntea nämä molemmat oikeudellisen ennakoinnin välineet. Skholen kurssilla kerrotaan myös testamentin laatimisesta, joka eroaa hyvin paljon hoitotahdon laatimisesta.

Toisin kuin testamentille, hoitotahdolle ei ole asetettu erityisiä muotovaatimuksia, mikä helpottaa sellaisen tekemistä. Hoitotahto suositellaan kuitenkin tehtävän kirjalliseen muotoon paperille tai sähköisesti. Sähköisesti hoitotahdon voi kirjata esimerkiksi Omakanta-palveluun, jolloin tieto hoitotahdosta kulkee sujuvasti eri hoitoyksiköiden välillä. Tehtyä hoitotahtoa voi ja kannattaakin päivittää, sillä esimerkiksi nuorena hoitotahtoon kirjatut toiveet voivat muuttua vuosikymmenten saatossa.

Mitä hoitotahtoon kannattaa kirjata?

Hoitotahdon sisällön voi päättää itse, mutta perinteisesti hoitotahdossa on ilmaistu henkilön oma tahto koskien erityisesti elämän loppuvaiheen hoitoa. Hoitotahdossa on yleistä ottaa esille elvyttämiseen ja tehohoitoon liittyviä toiveita tilanteissa, joissa edellä mainitut johtaisivat vain kärsimysten pitkittymiseen. Hoitotahto on kuitenkin tärkeä erottaa DNR-päätöksestä, joka on lääkärin tekemä lääketieteelliseen arvioon perustuva päätös elvyttämättä jättämisestä.

Hoitotahdon miettiminen ja sellaisen tekeminen erityisesti terveenä ollessa tai nuorella iällä voi tuntua kaukaiselta ja vaikealta ajatukselta. On kuitenkin hyvä tietää, että hoitotahtoon voi kirjata myös hoivatoiveita, joista tahdot sinua hoitavan henkilöstön tietävän. Hoivatoiveeksi lasketaan esimerkiksi kirjaukset omista lempi- ja inhokkiruoista, suosikkimusiikista tai kauneudenhoitorutiineista. Lain mukaan hoitohenkilöstön on mahdollisuuksien mukaan noudatettava myös näitä hoivatoiveita siinä määrin kuin mahdollista. Internetistä hakemalla on mahdollista löytää esimerkkejä hoitotahdoista, jonka eri-ikäiset henkilöt ovat laatineet. Niihin tutustumalla on helpompi hahmottaa yleisesti hoitotahdon rakenne, kunhan muistaa, että nämä esimerkit kertovat millaisiin ratkaisuihin ihmiset ovat omalla kohdallaan päätyneet. Esimerkit erilaisista hoitotahdoista näyttävät myös sen, että hoitotahto voidaan laatia monella eri tavalla. Hoitotahdon laatiminen ei välttämättä vaadi lääketieteellistä osaamista, vaan tahdonilmaus voi olla hyvinkin arkipäiväinen ja inhimillinen aivan kuten seuraavassa esimerkissä:

"On mahdollista, että vaikka olenkin hiljaa, voin silti kuulla. Toivon ympärilleni elämän ääniä ja musiikkia, mieluiten klassillista, rauhallista ja positiivista.
Mikäli vain älylliset toimintani ovat heikentyneet niin paljon, että joudun toisten holhottavaksi, tahdon että elämästäni tehtäisiin niin mukava kuin suinkin. Ruoka saa olla hyvää, mausteista ja maukasta, se voi sisältää kolesterolia ja rasvaa (esim. suklaata ja kermaa). Toivon saavani joskus myös hyvää viiniä. Konjakista en välitä, siitä saan päänsärkyä. Ympärilleni toivon kauniita, kirkkaita värejä ja rauhallista musiikkia, rakkaitteni kuvia ja ”omia” asioita."
- Ote 49-vuotiaan lastenlääkärin aidosta hoitotahdosta.

Mitä ajatuksia hoitotahdon laatiminen herättää sinussa?

Emmi

Lähteet:
Halila & Mustajoki 2016. Hoitotahto – käytännön ohjeita. Duodecim Terveyskirjasto. Viitattu 2019-05-02. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00809
Skhole -verkkokoulutuspalvelu 2018. Hoitotahto ja testamentti kurssilla oikeudellinen ennakointi. Viitattu 2019-05-02. Saatavissa: https://app.skhole.fi/courses/oikeudellinen-ennakointi/lessons/hoitotahto-ja-testamentti tai https://www.skhole.fi/kokeile/

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!