Uuden oppiminen ja kehittyminen ovat suurin syy sille, miksi pidän opiskelusta. Erityisesti näin opiskeluaikoina tiedon karttuminen näkyy hyvinkin konkreettisesti, sillä oman osaamisen kehittymistä on helppo arvioida lukukauden tai kurssin lopusta suhteutettuna niiden alkuun. Oman osaamisen karttuminen tuntuu hienolta, ja on todella koukuttavaa.

Kuten kaikki tietävät, uuden oppiminen ja osaamisen kehittyminen eivät lopu opintojen päätyttyä. Yhtä lailla ammattilaisen tai asiantuntijan roolissa toimiessa on mahdollisuus oppia uusia asioita lähes päivittäin, sillä kehittyminen ei lopu koskaan.

Me ihmiset olemme kuitenkin keskenämme erilaisia, joten yleensä myös oppimistyylit ja –strategiat ovat keskenään erilaisia. Sen on ottanut huomioon myös Skholen verkkokoulutuspalvelu, jossa kurssimateriaalit ovat saatavilla sekä kirjallisessa, äänitettynä ja videoidussa muodossa. Oman oppimistyylin löytämisen avulla uusien asioiden omaksuminen on helpompaa ja siten myös mukavampaa.

Kuinka-sina--opit

Viisi vinkkiä uuden oppimiseen

Löysin itse vasta lukiossa oman oppimistyylini. Oman oppimistyylin löytäminen on paitsi kantanut koko ammattikorkeakouluopintojen ajan, se on myös tehnyt opiskelusta erittäin mieluisaa. Seuraavien vinkkien avulla olen päässyt nykyiseen pisteeseen – eli siihen, jossa opiskelu on mukavaa ja omalla mittapuullani jopa hyvinkin tehokasta.

1. Muistiinpanojen kirjoittaminen. Luennolla kuunteleminen on ainakin oman kokemukseni mukaan erittäin hyödyllistä, mutta erityisesti pitkillä iltapäiväluennoilla istuskellessa ajatus voi lähteä herkästi karkailemaan. Muistiinpanoja kirjoittaessa joutuu prosessoimaan kuulemaansa, ja näin opitut asiat siirtyvät todennäköisemmin pitkäkestoiseen muistiin.

2. Älä kopioi muistiinpanoja suoraan. Muistiinpanoja ei aina kannata kopioida kokonaisuudessaan opettajan dioilta tai ystävän vihkosta, vaan muotoilla ne omalla tavallaan. Näin ajatustyötä tulee tehtyä vielä enemmän. Lyhennä lauseita, vaihtele sanojen paikkoja ja käytä lyhenteitä. Tärkeintä on se, että sinä itse ymmärrät tekemäsi muistiinpanot.

3. Ajatuskarttojen ja taulukoiden tekeminen. Koulukirjoja lukiessa teen muistiinpanot yleensä visuaalisessa muodossa, sillä se auttaa koostamaan pienemmistä yksityiskohdista suuria ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Koetilanteissa hyödyn siitä, että muistelen, kuinka monta erillistä sakaraa ajatuskartasta on lähtenyt. Näin minun on helpompi hahmottaa, kuinka laaja vastaukseni tulisi olla.

4. Muistiinpanovälineiden mukana kantaminen. Työharjoittelussa ollessani kannan aina taskussa mukanani pientä kovakantista vihkoa, jonne kirjaan lyhyesti tärkeitä asioita, jotka nousevat päivän aikana esiin. Ne voivat olla kollegoilta kuultuja ohjeita, numeraalisia labra-arvoja tai Käypä hoito –suosituksista luettuja faktoja. Keräämällä niitä pikkuvihkooni ne painuvat muistiin, ja kulkevat myös aina mukana siltä varalta, että muisti pettää. Tämä toimii loistavasti myös työelämässä!

5. Kokeile ja harjoittele. Sivustaseuraajana oppiminen on vaikeampaa, joten pyrin kokeilemaan ja tekemään mahdollisimman paljon itse - oli kyseessä sitten itselleni uusi toimenpide tai haastava ohjaustilanne. Uusien asioiden äärellä oleminen on jännittävää, mutta onnistumisten ja epäonnistumisten jälkeen ihminen on taatusti astetta parempi siinä, mitä tekee. Yhdysvaltain entisen presidentti Theodore Rooseveltin sanoin: on ikävää epäonnistua, mutta vielä ikävämpää on, jos ei ole koskaan edes yrittänyt onnistua.

Erilainen ihminen, erilainen oppimistyyli

Hoitotyön kentillä teoria kohtaa käytännön, mikä vaatii työntekijältä taitoa soveltaa aiemmin oppimaansa. Sen vuoksi on tärkeää, että opiskelija, ammattilainen tai asiantuntija osaa jatkuvasti arvioida itseään oppijana. Lisäksi on tärkeää löytää työkaluja, joiden avulla voi saada itsensä oppimaan, ymmärtämään ja muistamaan uusia asioita.

Skhole tarjoaa opiskelu ja oppiminen –kurssin, joka soveltuu monipuolisesti opiskelijoille, ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään erilaisia oppimismenetelmiä helpottaakseen tiedon omaksumista. Olen myös itse tutustunut kyseiseen kurssiin, kun olen kokenut tarvitsevani apua eri oppimismenetelmien hyödyntämisessä. Kyseinen kurssi sai ainakin itseni huomaamaan, että on olemassa paljon eri tapoja oppia ja kehittää itseään asioita eri näkökulmista tarkastelemalla.

Skholen opiskelu ja oppiminen –kurssilla myös sanotaan, että synnynnäinen lahjakkuus ei ole oleellista. Sen sijaan oma aktiivisuus, ahkera työnteko ja luottamus siihen, että kykenee oppimaan ovat asioita, jotka voivat saada mahdottomaltakin tuntuneen asian aukeamaan. Se on mielestäni erittäin lohdullista ja kannustavaa kuultavaa. Se saa aikaan fiiliksen, että omia taitoja ja älykkyyttä voi kehittää, vaikka kohtaisikin vaikeilta tuntuvia asioita opinnoissa tai työelämässä.

Kuinka sinä opit parhaiten?

Aurinkoista kesäkuun alkua!

Ps. Jos kiinnostuit Skholen opiskelu ja oppiminen –kurssista, niin hae ilmaiset kokeilutunnukset täältä. Oppimisen iloa!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!