Koronavirus (COVID-19) on vaarallinen erityisesti ikäihmisille. Koronavirukseen kuolleet ovat tähän asti olleet pääasiassa vanhuksia tai perussairauksista, kuten sydänsairauksista tai diabeteksesta, kärsiviä keski-iän ylittäneitä ihmisiä. Vanhustenhoidossa tartuntoja pyritään ehkäisemään samalla tavalla kuin muitakin herkästi tarttuvia tauteja: noudattamalla huolellista käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehtimalla koti- ja hoitoympäristön asianmukaisesta siivouksesta. Koronarajoitteita aletaan purkaa asteittain 14.5. Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien karanteeni kuitenkin jatkuu, ja suojaustoimet ovat edelleen elintärkeitä!
Maatuskat

Koronavirus aiheuttaa usein vakavia oireita ikääntyneille ihmisille. Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida, kuinka moni suomalainen lopulta saa koronavirustartunnan tai sairastuu siihen, erityisesti nyt, jos epidemia leviää rajoitusten portaittaisen hellittämisen seurauksena.

Tutkimusten mukaan yli 80-vuotiailla on 14 prosentin todennäköisyys kuolla koronavirukseen, yli 70-vuotiailla vastaava luku on kahdeksan. Myös yli 60-vuotiailla on keskimääräistä korkeampi todennäköisyys koronaviruksen aiheuttamaan kuolemaan. Toisaalta iäkkäät ihmiset liikkuvat vähemmän kuin nuoremmat, jolloin tartunnan saaminen on epätodennäköisempää kuin nuoremmalla väestöllä.

Yli 70-vuotiaiden elettävä edelleen karanteenissa

Vaikka tiedetään, että kaikki taudit tarttuvat herkemmin iäkkäisiin ja aiheuttavat tässä ikäryhmässä herkemmin vakavia seurauksia, terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ei ole luonut erityisohjeita tartuntatautien välttämiseksi eri ikäryhmille. Valtioneuvosto sen sijaan velvoittaa yli 70-vuotiaiden välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan – iäkkään väestön on pysyttävä karanteenia vastaavissa olosuhteissa edelleen. Hallitus tarkastelee koronavirusrajoitustoimia seuraavan kerran kesäkuussa.

Vanhuksilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus ulkoiluun. Ulkoilussa huomioidaan kahden metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin. Vanhain- ja hoivakodeissa on hyvä pohtia uudenlaisia käytäntöjä turvallisten vierailujen mahdollistamiseksi.

THL on laatinut ohjeet koronavirustartuntojen torjuntaan vanhusten pitkäaikaishoidon yksiköihin. Niissä noudatetaan samoja ohjeita kuin aina pisara- ja kosketustartuntana leviävien tautien ehkäisyssä.

Työnantaja vastaa, että iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien parissa työskentelevä henkilökunta osaa toimia THL:n ohjeistuksen mukaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla ja opiskelijoilla tulee olla vahva tietopohja sekä koronaviruksesta ja siltä suojautumiselta että vanhusten hoitotyöstä. Skholen verkkokurssit tarjoavat kaksi viikkoa maksutonta koulutusta mm. koronaviruksen torjuntaan ja suojaustoimenpiteisiin sekä kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistamiseen.

Eristäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin

Vanhusten eristäminen muista ei ole eettisesti yksinkertainen asia. Eristäminen omaisista – jopa yhteiskunnasta – aiheuttaa yksinäisyyttä, ikävää ja mielenterveyden heikkenemistä. Etenkin muistisairailla sekavuus, aggressiivisuus ja paniikkioireilu voivat lisääntyä.

Totaalinen eristäminen saattaa lopulta olla yhtä suuri uhka kuin koronavirus.

On todettu, että ikäihmisten eristäminen voi myös alentaa vanhuksen toimintakykyä nopeasti, ja esimerkiksi kaatuilu sisätiloissa lisääntyy. Eristyksen aiheuttama yksinäisyys voi nousta vanhusten terveydelle kohtalokkaaksi. Erityisen kovilla ovat yksin asuvat, joiden elämänpiiri on muutoinkin supistunut. Tärkeää onkin jatkaa tavallisia arkiaskareita ja liikkumista karanteenin sallimissa rajoissa.

Suojauksella on väliä!

Jotta koronavirus ei rajoitusten höllentämisen jälkeenkään leviäisi vanhustenhoidon yksiköihin, jokaisen työntekijän on ensisijaisesti huolehdittava, ettei työskentele sairaana. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita.

Myös ikäihmisten (ja muiden riskiryhmiin kuuluvien) läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä. Hallituksen ohjeen mukaan vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien hoitolaitoksissa ja asumispalveluyksiköissä on toistaiseksi kielletty.

Hoivayksiköissä tulee kiinnittää huomiota myös siivoukseen, ja mahdollisen tartunnan varalta on varmistettava kertakäyttöisten suojavarusteiden, kuten suojakäsineiden, suu- nenäsuojusten ja hihallisten suojatakkien saatavuus. Jos vanhuksella, henkilökunnalla tai vierailijalla epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota, jatkotoimista vastaa aina hoitava lääkäri, joka konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä.

Yleiset koronaviruksen torjuntaohje koskee kaikkia – huolellisella käsihygienialla ehkäistään selvästi virusten ja bakteerien leviämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on korona-aikana monessakin suhteessa avainasemassa: koulutetut ammattilaiset tietävät aseptiikan merkityksen ja tunnistavat vanhustyön erityispiirteet ja lisääntyvät palvelu- ja avustustarpeet. Vanhustyön osaamisella ja vanhuksen terveyden perusymmärryksellä on siis väliä. Voit tutustua geriatrian opintokokonaisuuteen esimerkiksi täällä.

Tarttumapinnoilla

Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!