Tehyn teettämän kartoituksen (n=3019) mukaan korona on tehnyt erikoissairaanhoidon työstä vaativampaa ja vaarallisempaa. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevät ammattilaiset kokevat työnsä muuttuneen kuormittavaksi. Tehohoidon vastaajista suurin osa kokee hoitotyön muuttuneen vaativammaksi ja vaarallisemmaksi. Vastaajat kertoivat myös pelkäävänsä saavansa koronatartunnan työympäristöstä. Korona-ajasta selviytymiseen tarvitaan sekä työyksikön ja -yhteisön sisäistä tukea ja ”yhteen puhaltamista” että työn ulkopuolista tukea. Skhole tarjoaa ammattilaisille ja alan opiskelijoille kattavan koulutuspalvelupaketin maksutta koronakriisin ajaksi.

coronakuva

Koronakriisi on vaikuttanut terveydenhuollon palveluihin ja eri yksiköissä toimivien hoitajien työnkuviin. Hoitotyön ammattilaiset ovat etulinjassa koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Sairaanhoitajaliitto kartoitti sairaanhoitajien ajatuksia ja tuntemuksia koronajärjestelyjen alkuaikoina. Sairaanhoitajia puhuttivat tuolloin erityisesti karanteenit, hoitohenkilöstön testaus ja ristiriitaiset ohjeistukset. Päällimmäisiä tunteita olivat pelko, ahdistus ja epävarmuus – ammattilaiset tiedostivat, että pahin saattaa olla vasta edessäpäin.

Vastuu työssä ja perehdytyksen tarve lisääntyneet

Tehyn äskettäin teettämän kartoituksen mukaan hoitotyön ammattilaiset kertovat työnsä muuttuneen kuormittavammaksi monissa eri yksiköissä, erityisesti tehohoidossa.

Hoitotyön vastuu, uudet työtehtävät ja potilasryhmät sekä muiden perehdyttäminen vaativaan tehohoitoon ovat lisääntyneet.

Vastuun lisääntyminen tarkoittaa sekä potilashoitotyön intensiivisyyttä että oman osaamisen ja muiden ammattilaisen osaamisen varmistamista. Ammattilaiset tarvitsevat työhönsä tukea, sillä koronapotilaat ovat erityisen vaativia ja sairaita, myös akuutteja hätätilanteita on enemmän kuin aiemmin. Eristystoimien vuoksi hoitoyksikön toiminnot joudutaan miettimään uudelleen: miten ja millä välinein työtä tehdään, miten eristys toteutetaan?

Ei riitä, että muutoksia tapahtuu hoitotyössä, sillä valmiuslaki vaikuttaa tehtävänsiirtojen lisäksi muun muassa lomien pitämiseen – lomia on siirretty tai peruttu liki 40 %:lla vastaajista.

Rahallista korvausta aiheutuneesta haitasta ei käytännössä ole maksettu tehohoidossa eikä laajemminkaan.

Maksutonta koulutusta vaativan työn tueksi

Kriisitilanne, hoidontarpeen lisääntyminen ja muuttuneet työolot vaativat hoitohenkilöstöltä vahvaa osaamista. Poikkeustilanteissa koulutuksiin pääsy on pääosin evätty. Osaamisen varmistamiseksi Skhole tarjoaa ammattilaisille ja alan opiskelijoille kattavan ”koronapaketin”:

COVID-19 -koulutus takaa sote-alan toimijoille yhteneväisen tietoperustan koronaviruksesta.

Infektioiden ehkäisy ja torjunta -koulutus on suunnattu erityisesti hoiva- ja hoitotyössä työskenteleville. Kurssi muistuttaa ammattilaisia tartunnoista ja käsihygieniasta sekä mikrobien torjunnasta.

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssi lisää terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia arvioida eri tasoista hoitoa tarvitsevat potilaat. Tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa.

Verkkokoulutukset ovat lyhyitä täsmäkoulutuksia, joita voi hyödyntää monipuolisesti erilaisissa hoitotyön yksiköissä. Koulutukset on helppo ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla ajasta ja paikasta riippumatta.

Skhole tarjoaa kaikki verkkokurssinsa oppilaitosten käyttöön maksutta 15.6. saakka. Yksityishenkilöt voivat piskelella Skholen verkossa kaksi viikkoa maksutta tilaamalla tunnukset täältä!

Tarttumapinnoilla

Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!