Moni käyttäjämme kertoo käyvänsä aiheita läpi kollegan tai opiskelukaverin kanssa. Kun opittua asiaa selittää omin sanoin kaverille, selkityy asia paremmin myös itselle. Kun aiheesta keskustelee muiden kanssa, vahvistuu myös muistijälki ja aihe on helpompi palauttaa mieleen myös myöhemmin.

Skholen palvelu on ollut aktiivisessa käytössä jo viisi vuotta. Tänä aikana tuhannet ja taas tuhannet opiskelijat ovat käyttäneet palvelua. Sadat opettajat ja esimiehet ovat ohjanneet opiskeluja ja samalla keksineet toinen toistaan parempia keinoja hyödyntää palvelua. Me Skholella olemme käytännössä päivittäin tekemisissä palvelun käyttäjien kanssa joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Kuulemme näitä käyttökokemuksia ja vinkkejä toimivista ratkaisuista niin oppimisen kuin koulutuksen järjestämisen osalta. Tässä blogisarjassa jaamme näitä parhaita käytäntöjä käyttäjiltä käyttäjille. Sarjan aiemmat osat ja muut opiskeluvinkit löydät täältä.

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash-2

Skholen verkkopalvelua käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jokainen käyttäjä voi kirjautua palveluun millä tahansa verkkoyhteydellä varustetulla laitteella. Opiskelua ei siis ole sidottu työpaikan tai oppilaitoksen pöytäkoneeseen tai intraan. Opiskella voi silloin kun itse haluaa ja paikaksi voi valita juuri itselle mieluisan. Tämä ei tarkoita, että opiskelu pitää suorittaa yksin, päinvastoin!

Selosta opiskelemasi asia jollekin toiselle, toista opettamalla asia kirkastuu itselle.

Moni käyttäjämme kertoo käyvänsä aiheita läpi kollegan tai opiskelukaverin kanssa. Kun opittua asiaa selittää omin sanoin kaverille, selkityy asia paremmin myös itselle. Kun aiheesta keskustelee muiden kanssa, vahvistuu myös muistijälki ja aihe on helpompi palauttaa mieleen myös myöhemmin

christin-hume-PNWp1dZ7sO0-unsplash

Kaveri voi myös esittää kysymyksiä ja mikäli huomaat että jonkin aiheen selittäminen on hankalaa, se kannattaa vielä kerrata. Erityisesti opiskelijat kertovat valmistautuvansa tenttiin ryhmässä. Kurssin luennot jaetaan ryhmän jäsenille. Kukin jäsen ensin opiskelee ja sitten opettaa omat luentonsa ryhmän muille jäsenille. Ryhmässä jäsenet kiinnittävät huomiota eri aiheisiin ja keskustelun kautta jokainen saa uusia näkökulmia opiskeltavaan asiaan. Ryhmässä voidaan myös pyytää ja antaa apua hankalissa itselle hankalasti ymmärrettävissä asioissa.

bantersnaps-PTRzqc_h1r4-unsplash-1

Yhdessä työpaikalla suoritetun kurssin jälkeen meillä on yhteinen kieli ja sanat aiheelle.

Luentoja voi katsella yhdessä myös esimerkiksi työpaikan viikkopalaverissa tai oppitunnilla. Luennon jälkeen jokainen voi kertoa mitä näki ja miten asian ymmärsi.
Ryhmässä näkökulmia on enemmän ja keskustelun kautta jokaisen ymmärrys vahvistuu. Luennon sisältöä ja aihetta voidaan peilata oman työpaikan arkeen. Keskustelua voidaan herättää myös luennon aiheeseen liittyvän esimerkkitapauksen kautta.

helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash

Moni kertoo tekevänsä muistiinpanoja luentoja kuunnellessaan. Yksi toimivaksi todettu tapa on jakaa muistiinpanot kaverin tai ryhmän kanssa. Todennäköisesti kaveri on kiinnittänyt huomiota hiukan eri asioihin ja kirjannut eri asioita ylös. Toisen muistiinpanoja lukemalla ja niistä keskustelemalla saadaan parempi ymmärrys aiheesta ja myös muistijälki on vahvempi.

-Tuomas Skholelta

Skholen verkkopalvelussa on yli 50 kurssia, esimerkiksi Opiskelu ja oppiminen

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!