Ammattilainen, oletko perehdyttänyt uutta kesätyöntekijää? Kesätyöläinen, oletko saanut perehdytystä? Perehdytyskäytännöt hoitoalalla ovat hyvin kirjavat.

Jo nyt, ja etenkin tulevaisuudessa, kilpaillaan hoitoalan osaajista. Tehyn selvityksen mukaan 70% vastaajista ilmoitti, että sijaisten saamisessa on pulaa. Vuosi sitten vastaava luku oli noin 50% vastaajista, joten sijaispula on noussut 20 prosenttiyksilöllä viime vuodesta! Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan opiskelijoiden palkkaamisen lisäksi työttömien ja eläkeläisten palkkaamisella. Sijaisten palkkaamiseen liittyy myös riittävän osaamisen varmistaminen, muun muassa lääkelupien selvittäminen ja mikäli luvat ovat puutteellisia, aiheuttaa se erityistä suunnittelua työvuoroihin. Tämä myös kuormittaa henkilökuntaa ymmärrettävästi, joten riittävä tuki on varmistettava myös vakituisille työntekijöille perehdyttämiseen.

Tällä hetkellä rekrytään varmasti kaikki hoitoalan pätevät työntekijät. Hyvä keino sekä opiskelijan että organisaation tai yksikön kannalta on ottaa aiemmin yksikössä harjoitteluissa olleita opiskelijoita kesäsijaisiksi. Näin opiskelija on jo osittain perehtynyt työyksikköön sekä organisaatioon ja myös yksikössä voidaan olla tietoisia sijaisen osaamisesta ja työskentelystä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomioita opiskelijoiden harjoittelukokemukseen, moni opiskelija tekee erikoisalavalinnan harjoittelujen perusteella. Toisaalta myös opiskelijana tulee muistaa harjoittelussa ollessaan, että se on oiva keino pedata itselleen tulevaa (kesä)työpaikkaa.

Perehdytyksen tärkeys

Hyvä ja laadukas perehdytys sitouttaa ja lisää työssä viihtyvyyttä. Hyvä perehdytys vaatii myös johdon ja esimiesten tukea, sillä myös perehdyttäjiä tulee tukea perehdyttämisessä. Perehdytyksen tulee olla riittävän pitkä ja tehtävään nähden oikealla tavalla suunniteltu. (ks. Winter-Collins & McDaniel 2000; Olson ym. 2001; Halfer ym. 2008; Morris ym. 2009). Perehdytyksiin on luotu erilaisia perehdytysohjelmia ja perehdyttämistä tapahtuu monella laajuudeella ja panostuksella, perehdytykseen käytettävä aika ja resurssi riippuu todella paljon työyksiköstä. Pisimmät, noin vuoden, perehdytykset ovat leikkuriin ja teholle.

Itse olen ollut työpaikoissa, joissa oli muutaman vuoron perehdytys, koko sijaisuuden ajan nimetty "rinnallakulkija" sekä sellaisessa jossa perehdytystä ei ollut ollenkaan. Muutaman vuoron perehdytyskin on parempi kuin ei perehdytystä ollenkaan. Tein muutaman vuoron opiskeluaikoina pienessä terveyskeskuksessa, jossa vastuullani oli koko osasto, olin sairaanhoitajan sijaisena ja potilaita oli kolmisenkymmentä, olin ainoa sairaanhoitaja vuorossa. Ainoa ajatukseni niiden kahden vuoron ajan oli selvitä itse hengissä ja pitää potilaat hengissä. Nyt jälkeenpäin sanon, että vaatikaa riittävää perehdytystä sekä itsenne että potilasturvallisuuden puolesta.

Rinnallakulkija oli kokenut ammattilainen yksikössä, joka oli nimetty minulle koko sijaisuuteni ajaksi, ja tämän koin todella hyväksi perehdytyskeinoksi! Ei tarvinnut miettiä, että keneltä uskaltaisin kysellä, kun hänet oli nimetty siihen pestiin valmiiksi. Hän perehdytti minua ja kyseli minun fiiliksiä koko sijaisuuden ajan.

Työpaikkojen suhteen puskaradio toimii molempiin suuntiin, opiskelijat, keikkalaiset ja sijaiset välittävät kyllä viestiä työyhteisöistä sekä organisaatioista myös eteenpäin muun muassa opiskelukavereilleen. Niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia. Laadukas perehdytys maksaa kyllä itsensä takaisin, toivottavasti uudet kesäsijaiset olette saaneet perehdytystä riittäästi! Ja jättäkkää palautetta kesätyöpaikkoihinne, siellä varmasti ollaan tyytyväisiä jos kerrotte, mikä oli perehdytyksessä hyvää ja mitä voisi vielä parantaa, näin voitte auttaa meitä tekemään työpaikoista entistä parempia!

Ammattilaiset, muistetaan, että luodaan meidän tulevaisuuden kollegoille hyviä kokemuksia kesätöissä! Opiskelija, mitä kautta sait hoitoalan kesätyön ja oletko tyytyväinen perehdytykseen? Ammattilainen, miten Teidän yksikössä perehdytetään?

Ps. Muistathan, että myös kesällä voit käydä oppimassa lisää Skohlen kursseilta! Tilaa kokeilutunnukset ilmaiseksi kolmeksi päiväksi täältä! !

Lähteet:
Morris, Linda L, Pfeifer P, Catalano R, Fortney R, Nelson G, Rabito R & Harap R. 2009. Outcome evaluation of a new model of critical care orientation . American Journal of Critical Care. 18(3), 252-9.
Halfer D, Graf E & Sullivan C. 2008. The Organizational Impact of a New Graduate Pediatric Nurse Mentoring Program. Nursing Economics. 26(4), 243-9.
Olson R, Nelson M, Stuart C, Young L, Kleinsasser A, Schroedermeier R & Newstrom P. 2001. Nursing Student Residency Program: A Model for a Seamless Transition from Nursing Student to RN. The Journal of Nursing Administration. 31(1), 40-48.
Tehy. 2018. https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-kesaajan-sijaispula-pahentunut-vuosi-vuodelta-sosiaali-ja-terveysalalla.
Winter-Collins A & McDaniel A 2000. Sense of belonging and new graduate job satisfaction. Journal for Nurses in Staff Development. 16(3), 103-111.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!