Ika-a-ntyneen-kinkkinen-la-a-kehoito-vaatii-hoitajalta-taitoa-ja-huolellisuutta_10.12.2019_Unsplash
Tunnustan. En ole mikään maailman paras sairaanhoitaja toteuttamaan ikääntyneiden lääkehoitoa. Lääkitysten annostelussa saa olla erityisen tarkkana, kun vanhenevan elimistön vesipitoisuus ja lihasmassa vähenevät, ja rasvan määrä lisääntyy. Silloin erityisesti rasvaliukoisten lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu.

Ikääntyneiden yksilölliset erot ovat huimia vaikkapa vain maksan ja munuaisten toimintakyvyn osalta. Ja kun yhdellä on käytössä yksi lääke, toisella on niitä kourallinen. Lääkkeiden oikea valinta – tai edes lääkemäärän kasvu – ei itsessään ole ongelma. Lääkkeiden odottamattomat yhteis- ja haittavaikutukset sen sijaan ovat.

Edellä mainituista syistä Suomen paras terveysteko olisi käydä kaikkien ikääntyneiden lääkelistat läpi kerran puolessa vuodessa. Veikkaan, että lääkelistoilta tippuisi sopimattomia, turhaan jatkettuja ja uusimpien lääketutkimuksien mukaan tarpeettomia lääkkeitä. Siihen on olemassa useita työkaluja, mutta tietääkö ja muistaako jokainen ikääntynyt ja heidän hoitajansa seuraavat asiat lääkehoidosta?

Lääkkeet, luontaistuotteet ja alkoholicocktail – turvallista vai ei?

Peruslääketietokannan lisäksi Lääke 75+ -tietokannasta selviää nopeasti, ettei esimerkiksi yli 75-vuotiaille suositella alpratsolaamin käyttöä. Lääkkeen merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, alttius liikenneonnettomuuksille ja lääkeriippuvuus. Amlodipiinin taas sopii yli 75-vuotiaalle, muttei yhdessä greippimehun kanssa. Greippi ja greippimehu voivat suurentaa lääkkeen pitoisuutta veressä. Se voi johtaa verenpainetta alentavan vaikutuksen arvaamattomaan voimistumiseen.

Greippimehun lisäksi on tärkeä pitää mielessä ikääntyneen mahdollinen alkoholin käyttö. Se voi vaikuttaa harmittomilta, mutta yhteisvaikutus tiettyjen lääkeaineiden kanssa voi olla vaarallinen, lääkkeen teho lisääntyä tai puuttua. Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutusta voi arvioida ikääntyneen ja hänen läheisten kanssa Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet -oppaan avulla.

Luontaistuotteistakin tulisi muistaa kysyä tarkasti. Siis siitäkin huolimatta, että rohdosvalmisteiden käyttö vaikuttaisi ihmisestä sivuseikalta arvioitaessa hänen lääkehoitoaan. Esimerkiksi lievään masennukseen käytetty mäkikuisma voi laskea sydämen rytmihäiriöihin ja vajaatoimintaan määrätyn dikoksiinin pitoisuutta. Sen osaa kertoa Terveysportin Herbalbase-tietokanta, josta löytyy noin 250 luontaistuotteen vaikuttavan aineen teho ja turvallisuus.

Ikääntyneen lääkehoidossa riittää kiemuroita kerrattavaksi

Ikääntyneiden lääkityksen ja käytössä olevien muiden tuotteiden selvittäminen tulee tehdä perusteellisesti. Se tapahtuu huolellisesti potilaan tuntevan lääkärin kanssa. Silloin on hyvä muistaa, että lääkkeitä on voitu aloittaa useasta eri hoitopaikasta tai potilas ei kykene, muista tai halua käyttää lääkkeitään sovitusti.

Lääkkeiden käyttöön voi myös liittyä hyviä tai huonoja uskomuksia, jotka voivat olla henkilölle tärkeitä. Pahimmassa tapauksessa vaikuttava lääkitys voidaan jättää käyttämättä virheellisen tiedon vuoksi. Siksi hoitotyön ammattilaisella on oltava taito perustella ikääntyneelle ja hänen läheisilleen lääkehoidon tarkoitus. Hoitajan on kyettävä myös arvioimaan lääkehoidon vaikuttavuus ja turvallisuus hoitamalleen potilaalle.

Hyvä ikääntyneiden lääkehoidon osaaminen säästäisi lukuisia ensihoidon käyntejä, päivystysreissuja ja kotihoidon hälytyksiä. Moni ikääntynyt olisi virkeämpi ja toimintakykyisempi, kun oikein valittu monilääkitys otettaisiin virheettömästi kotona. Rahaa, aikaa ja hermoja säästyisi niin ikääntyneiltä, heidän läheisiltään kuin ammattilaisten palveluissakin. Siksi taidan itsekin kerrata ikääntyneen henkilön lääkehoidon kiemurat Skholen verkkokurssista vielä kertaalleen läpi.

Lue myös: Ihanat, kamalat ja kuolemanvakavat hoitotyön rutiinit.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!