Hoitajan-tyo-uupumus-ei-ole-vain-yksilo-n-ongelmaOlen nähnyt liian usein hoitajakollegan työuupumisen aivan vierestä. Hiipivän stressitaakan kasvun ja heikentyneen ammatillisen itsetunnon. Kyynistymisen hoitotyöhön ja viimeisen romahduksen.

Ihannesairaanhoitaja on joustava, reipas ja kestää vaativia työolosuhteita. Ihailemani työkaverin voinnin heiketessä olen miettinyt, miten voisin auttaa enemmän. Hoitajan työuupumus ei ole vain yksilön ongelma.

Työuupumus voi johtua työnsuunnittelun valuvirheestä

Helposti käy niin, että tehtävätaakan alle työssään uupuva hoitaja nähdään heikkona. Hän on liian empaattinen, tunnollinen tai vaativa itselleen. Hän ei ole riittävän nopea, tarkka tai keskity hoitotyössä tarpeeksi. Hoitaja on kuin kone, jonka ajatellaan olevan paranneltavissa, päivitettävissä ja muovattavissa mihin tahansa työpaikan tarpeisiin sopivaksi.

Jos hoitaja ei ehdi työpäivän aikana enää vessaan tai syödä rauhassa, niin onko se vain hänen ongelmansa? Hoitoalan työpaikalla toimintaa on vuosittain säästöpaineiden sanelemana tehostettava. Siksi riittävien taukojen pitämisen mahdottomuus on työnsuunnittelussa tapahtunut epäinhimillinen valuvirhe.

Viisas työnantaja satsaa hoitajan työhyvinvointiin

Hoitoalalla on jääty tiukkojen aikataulujen, rutiinisuoritusten, tunnollisuuden ja uhrautumisen aikakauteen. Sillä välin työn tekeminen on hoitoalan ympärillä yhteiskunnassa muuttunut nopeasti. Työntekijä nähdään yhä enemmän itsenäisenä huippuosaajana. Työnsä tuunaajana ja alansa asiantuntijana. Kuilu hoitajan perustyöhön voi olla suuri. Pitäisikö hoitotyön ihanne ja resurssit päivittää tälle vuosituhannelle?

Viisas on se työnantaja, joka hoitajapulassa satsaa työhyvinvointiin. Johtaa toimintaa ajatuksella, jonka mukaan hyvinvoiva hoitaja hoitaa potilaansa paremmin. Työnantaja kun on työturvallisuuslain mukaan velvoitettu huolehtimaan hoitajien turvallisuudesta ja terveydestä. Myös työpaikan psykologisesta turvallisuudesta, minkä riittävyys vähenee voimakkaasti hoitajan uupuessa.

Työuupumus on yhteisöllinen asia

Mikä sitten neuvoksi? Työuupumus on yhteisöllinen asia. Esimerkiksi hoitajan työssään tarvitseman tuen pysyvyyden, jatkuvuuden ja turvallisuuden on oltava aina kunnossa. Arkiset työkäytännöt tulee suunnitella tukemaan vaikuttavalla tavalla työnimua. Silloin työtehtävät on selvästi rajattu, resursoitu ja riittävä palautuminen työstä on mahdollista. Muun muassa työterveyshuollon palvelut, työnohjaus, lomat ja työvuorosuunnittelu toimivat joustavasti.

Tärkeintä on kuunnella, mikä hoitajaa työssään kuormittaa työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaan. Kääriä sitten hihat ylös ja muokata yhdessä hoitajien terveyttä tukevia työjärjestelyjä, reilua päätöksentekoa ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa paremmaksi. Hyvinvoiva hoitaja myös tuottaa enemmän. Siksi nopeammin, enemmän ja halvemmalla on motto, joka käy pitkässä juoksussa työnantajalle ja hoitajan terveydelle kalliiksi. Kannattaa napata vaikkapa Skholelta hoitajien työhyvinvointia edistävät kurssit arkiseen käyttöön, kuten Stressinhallinta ja palautuminen.

Terveyttä edistävien työolojen kehitystyössä olisi kuultava myös kokemusasiantuntijoita. Niitä hoitajia, jotka voivat kertoa työnantajalleen toimivien vinkkien lisäksi yhden tärkeän asian. Hoitajan työuupumus ei ole vain yksilön ongelma.

Lue myös: Hoitajat ja timantisti toimiva yhteispeli.

Jan Holmberg on terveysalan monitoimimies. Hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana ja on koulutukseltaan sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja. Janilta sujuu somemanagerointi, oppimateriaalien tekeminen ja bloggaaminen yhtä hyvin kuin kansainvälisissä hankkeissa luoviminen. Hän on koukuttava kirjoittaja, jonka mottoja ovat rohkeus, kehittäminen ja tulevaisuuteen katsominen. Vapaa-ajalla hän lukee, kuuntelee ja pyrkii keskittymään tärkeisiin hetkiin ja ihmisiin elämässään.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!