Vastaukset googlatuimpiin kysymyksiin sairaanhoitajista. Aiheina muun muassa palkka, eettiset ohjeet, sairaanhoitajan koulutus ja sairaanhoitajan lupaus.

blogi1
Sairaanhoitajan palkka
Eniten on googlattu palkkaa. Palkka vaihtelee työnantajan mukaan. Peruspalkka liikku 2100-2600€ välillä. Julkisella sektorilla alin mahdollinen peruspalkka on 2 300,83€ (vuonna 2018). Jos tekee vuorotyötä, palkkaan tulee mukaan lisiä. Lisienkin suuruus vaihtelee, mutta noin 40% yölisää (klo 22-07), noin 20% lauantailisää ja noin 15% iltalisää (klo 18-22). Pyhälisä on 100% ja alkaa jo edellisenä iltana klo 18. Kokonaisansio vuorotyötä tekevällä sairaanhoitajalla voi olla esimerkiksi 2800-3300€.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet
Eettiset ohjeet on luettavissa sairaanhoitajaliiton sivuilta. Ohjeistus on luotu sairaanhoitajan päätöksenteon tueksi eettisissä tilanteissa. Ohjeistuksen mukaan sairaanhoitajan tulee muun muassa suojella ihmiselämää, noudattaa potilaan itsemääräämisoikeutta, toimia oikeudenmukaisesti, vastata itse omasta työstään, kunnioittaa muiden asiantuntijuutta ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Jokaisen sairanahoitajan on tunnettava ammattikunnan eettiset ohjeet.

Sairaanhoitajan käsikirja
Duodecimin sairaanhoitajan käsikirja on työn apuväline. Käsikirjan tiedot perustuvat tutkittuun näyttöön. Hinta on noin 80€. Tiestikö, että sairaanhoitajan käsikirja löytyy myös terveysportista ja on sähköisenä versiona laajempi!

Sairaanhoitajan työ
Sairaanhoitajan työ on hyvin erilaista eri paikoissa. Sairaanhoitajan työ on palkitsevaa, rankkaa, vastuullista ja erittäin tärkeää. Sairaanhoitajan työnkuva riippuu hyvin paljon työyksiköstä. Leikkaussalissa se on hyvin toisenlaista kuin esimerkiksi neurologian osastolla. Sairaanhoitajan työ on arvokasta työtä.

Sairaanhoitajan koulutus
Sairaanhoitajan koulutus on ammattikorkeakoulutasoinen. Kaikki valmistuvat sairaanhoitajiksi (AMK), eikä enää ole erikoistumista. Loppuvaiheen opintoihin kuuluu suuntautuminen. Myös terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat valmistuvat sairaanhoitajiksi. Oppinnot ovat laajudeltaan 210op, eli kestävät 3,5v. Monesti opintojaan voi myös nopeuttaa niin halutessaan. Opintoihin saa opintotukea. Koulutukseen sisältyy myös käytännönharjoitteluita ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Opintojen sisältö vaihtelee ammattikorkeakouluittain, nykyisin monilla kouluilla löytyy opetussunnitelmat (OPS) netistä. Suomen sairaanhoitajan tutkinnolla voi työskennellä myös muissa Euroopan maissa.

Sairaanhoitajan ammattillinen osaaminen
Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen koostuu yhdeksästä osa-alueesta (Suomen sairaanhoitajaliitto 2015)

 1. asiakaslähtöisyys
 2. hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 3. johtaminen ja yrittäjyys
 4. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 5. kliininen hoitotyö
 6. näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 7. ohjaus- ja opetusosaaminen
 8. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 9. sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja
  turvallisuus

Sairaanhoitajan eläke
Sairaanhoitajan eläke määräytyy ansioiden mukaan. Vuorotyötä tehneillä eläke on suurempi kuin ainoastaan päivätyötä tehneillä. Lisäksi moni eläköityvä sairaanhoitaja on ammatinvaihtaja, eli työskennellyt aiemmin eri alalla. Oman eläkekertymän voi tarkistaa Kevan sivuilta.

Sairaanhoitajan vastaanotto
Sairaanhoitaja voi työskennellä vastaanottotyössä tai poliklinikoilla. Erilaisia vastaanottoja on paljon ja joihinkin vaaditaan myös lisäopintoja kyseiseltä alalta. Erilaisia vastaanottoja on monenlaisia, kuten diabeteshoitaja, syöpähoitaja, psykiatrinen hoitaja, perhetyöntekijä tai muistihoitaja. Terveysasemilla ja päivystyksissä voi olla myös sairaanhoitajan vastaanottoja äkillisiä tilanteita varten tai nopean palvelun vastaanottoja esimerkiksi ompeleiden poistoon tai rokotuksiin. Sairaanhoitaja voi toimia vastaanotolla yksin tai työparin kanssa, työpari voi olla esimerkiksi lääkäri, toinen hoitaja tai sosiaalityöntekijä.

Sairaanhoitajan vala
Sairaanhoitajat vannovat valmistuttuaan valan tai lupauksen edelleen monessa koulussa. Valoja voi olla erilaisia eri kouluissa, mutta yleisin taitaa olla sairaanhoitajan lupaus, joka kuuluu näin:
Lupaan kunniani ja omantuntoni kautta
auttaa lähimmäistäni,
tervettä ja sairasta,
kaikissa niissä toiminnoissa,
jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen
ja sen saavuttamiseen,
ihmisyyttä kunnioittaen,
rotuun, uskontoon ja asemaan katsomatta,
vaitiolovelvollisuutta unohtamatta.
Pyrin edistämään yhteistyötä
eri ammattiryhmien kanssa,
samoin kuin jatkuvasti kehittämään ammattitaitoani.

Jäikö vielä kysyttävää? Kysy kommenttiboksissa!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!