Skholen palvelu on ollut aktiivisessa käytössä jo viisi vuotta. Tänä aikana tuhannet ja taas tuhannet opiskelijat ovat käyttäneet palvelua. Sadat opettajat ja esimiehet ovat ohjanneet opiskeluja ja samalla keksineet toinen toistaan parempia keinoja hyödyntää palvelua. Me Skholella olemme käytännössä päivittäin tekemisissä palvelun käyttäjien kanssa joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Kuulemme näitä käyttökokemuksia ja vinkkejä toimivista ratkaisuista niin oppimisen kuin koulutuksen järjestämisen osalta. Tässä blogisarjassa jaamme näitä parhaita käytäntöjä käyttäjiltä käyttäjille. Sarjan aiemmat vinkit löydät täältä.

STM:n suositus täydennyskoulutuksen määrästä on 3-10 päivää vuodessa. Koulutus tietysti maksaa ja kustannukset  ovatkin tyypillisin perustelu, jonka vuoksi koulutuksien määrä on varsin maltillinen. Kustannuksia tulee koulutuksen hinnasta, henkilöstön palkoista, mahdollisista päivärahoista ja matkakorvauksista, sekä sijaisten palkkaamisesta. Skholen palvelu on käytössä henkilökohtaisilla vuosilisensseillä. Tämä tarkoittaa, että lisenssinhaltija voi käyttää vapaasti kaikkea materiaalia niin paljon kuin haluaa lisenssin voimassaoloaikana. Lisenssin hinta on käytön määrästä riippumatta sama. Mitä useamman kurssin käyttäjä opiskelee lisenssin voimassaoloaikana, sitä matalammaksi yksittäisen kurssin hinta laskee.


Koulutuksia ei tietenkään järjestetä itse koulutuksen vuoksi, vaan tavoitteena on että henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Siksi pelkkien koulutuksesta aiheutuvien kustannusten arvioiminen on hiukan lyhytnäköistä. Millaista hyötyä ylläpidetty tai parantunut osaaminen organisaatiolle tuo? Voisiko olla että osaamisen kehittämisellä voitaisiin jopa saada aikaan säästöjä?


Esimerkiksi lääkehoidon osaaminen tulee osoittaa 3-5 vuoden välein, mutta entä jos se tehtäisiinkin joka vuosi? Osaaminen pysyy korkeampana, kun aihetta kerrataan tiheämmin. Tieto omasta osaamisesta lisää henkilöstön itsevarmuutta ja panostaminen koulutukseen ei ainakaan huononna työntekijöiden mielikuvaa työnantajasta. Lääkehoitoon liittyvät virheet ovat tyypillisimpien vaaratilanteiden kärjessä vuosittain. Mikäli lääkehoidon osaaminen varmistetaan organisaation toimesta vuosittain, havaitaan mahdolliset osaamisvajeet aiemmin. Olisiko jopa halvempaa ennaltaehkäistä vaaratilanteita koulutuksella?


Eräs asiakkaamme edellyttää, että koko henkilöstö käy Käsihygienian kurssin ja läpäisee tentin vuosittain. Perusteluna tähän on, että mikäli tällä vältetään yksikin infektio, maksaa koulutus itsensä säästyneinä kuluina moninkertaisesti. Vastaavia kustannussäästöjä voisi kuvitella saatavan esimerkiksi Painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisy -kurssin avulla.

Katso siis Skholen kurssitarjonta vielä uudelleen läpi ja mieti millainen koulutus voisi kulujen sijaan tuoda säästöjä parantuneena palveluna. Entä jos kouluttaisit henkilöstöäsi enemmän?

-Tuomas Skholelta

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!