Kuolema on läsnä ensihoitajan työvuoroissa kutsumattomana vieraana. Ensihoitajan tulee hallita koko elämänkaari syntymästä kuolemaan. Saattohoitoyksikkö on elämänkaaren loppupään hoidon opiskeluun paras paikka.

Mitä ensihoitaja tekee saattohoitoyksikössä? Tehän ette elvytä siellä potilaita, vai elvytättekö? Olen kuullut nämä kysymykset useamman kerran kavereiltani.

Saattaa kuulostaa huonolta vitsiltä ensihoitajan työskentely saattohoitoyksikössä, mutta sitä se ei ole. Ensihoitajan tulee hallita koko elämänkaari syntymästä kuolemaan ja saattohoitoyksikkö on elämänkaaren loppupään hoidon opiskeluun paras paikka.

Ensihoidossa tulee väistämättä tilanteita vastaan, joissa kaikkein kriittisimmin sairastuneet potilaat menehtyvät saamastaan ensihoidosta huolimatta. Voidaan sanoa, että kuolema on läsnä ensihoitajan työvuoroissa kutsumattomana vieraana. Ensihoitajan tulee pystyä kohtaamaan kuolema sekä menehtyneen potilaan mahdolliset omaiset.

Lyhyesti saattohoidosta

Saattohoitoyksikössä hoidetaan potilaita, jotka ovat oman elämänkaarensa loppuvaiheessa. Hoito keskittyy kuolevan potilaan oireiden helpottamiseen. Tämä tunnetaan palliatiivisena hoitona. Saattohoito koostuu potilaan perushoidosta, lääkehoidosta ja hoitohenkilökunnan läsnäolosta Näillä pystytään helpottamaan potilaan vointia. Hoitohenkilökunta huomioi myös potilaan mahdolliset omaiset. Saattohoidon tavoitteena on parantaa parantumattomasti sairaan potilaan elämänlaatua.

Palliatiivista hoitoa annetaan potilaille, joilla on todettu kuolemaan johtanut sairaus tai sairauksia, joita ei voida parantaa eikä hidastaa sairauden ja sen mukana tulevien oireiden etenemistä. Näissä tilanteissa hoito keskittyy kivun, pahoinvoinnin ja ahdistuksen lievittämiseen. Saattohoidossa olevien potilaiden hoitoaika kestää enimmillään joitain viikkoja, mutta joissain tilanteissa hoito kestää muutamia päiviä. Saattohoidossa hoidetaan kaikenikäisiä potilaita, mutta iäkkäät potilaat ovat eniten edustettuina. Lapsien ja nuorten saattohoito on keskitetty erikoissairaanhoidon puolelle, iäkkäämmät potilaat hoidetaan paikkakunnasta riippuen pääsääntöisesti perusterveydenhuollon puolella. Joillain paikkakunnilla on saattohoitoon erikoistuneet osastot joissa henkilökunta on saanut palliatiiviseen hoitoon koulutuksen.

Oma persoona peliin

Saattohoidossa hoitaja tekee työtään omalla persoonallaan. Samaa voidaan sanoa ensihoitajasta, joka työskentelee kentällä. Toimiva vuorovaikutus on avainasemassa sekä potilaan että omaisten kanssa. Ilman tätä annettava hoito voi jäädä ja tulee jäämään pinnalliseksi.

Hoitajan tulee osata lukea tilanteita ja olla aidosti läsnä. Kuuntelemisen taito on korvaamaton saattohoitoyksikössä.

Voidaan sanoa, että saattohoito on kohtaamisia aidoimmillaan.

Hoitajan työ saattohoidossa on muutakin kuin pelkkää potilaan elämänkaaren loppuvaiheen mukaista hoitoa. Saattohoitoyksikössä hoidetaan potilaiden lisäksi myös omaisia. On tilanteita, joissa potilas on hyväksynyt ajatuksen siitä, että hän tulee kuolemaan lähiaikoina ja hän lohduttaa aktiivisesti omaisiaan. Raskaimpia ovat tilanteet, joissa menehtynyt potilas tai hänen omaiset koskettavat ensihoitajan omaa siviiliarkea jollain tavalla. Esimerkiksi ensihoitajalla on samanikäinen lapsi, joka menehtynyt potilas oli, tai tilanne menee muuten ensihoitajan ihon alle. Näissä tilanteissa oman työyhteisön tuki sekä toimiva työnohjaus ovat avainasemassa.

Työ saattohoitoyksikössä on välillä raskasta.

Saattohoitoyksiköissä tehdäänhän töitä tilanteissa joissa potilaan kuolema on väistämätön. Työ on kuitenkin hoitajalle erittäin palkitsevaa koska annetun hoidon tulokset on hyvin nähtävillä. Esimerkiksi annettavalla lääkehoidolla pystytään helpottamaan potilaan kipuja, pahoinvointia ja ahdistusta. Joskus pelkkä potilaan tai omaisen kädestä kiinni pitäminen tai rauhallinen keskusteluhetki helpottaa potilaan tai omaisen oloa ja vie hetkeksi ajatukset pois senhetkisestä raskaasta tilanteesta.

Kohtaamisia

Muistan hyvin tilanteen, jossa olin opiskelijana tehdessäni sairaanhoitajan opiskeluihin liittyvää harjoittelua saattohoitoyksikössä. Tutustuin harjoitteluvuorojen aikana iäkkääseen mieheen ja hänen puolisoon. Miehellä oli pitkälle edennyt ja laajalle levinnyt sisäelinsyöpä. Potilaana ollut mies ja hänen puoliso opettivat minulle kädestä pitäen avanteen hoitoa. Potilas oli sinut sen ajatuksen kanssa, että hän ei enää kotiudu osastolta.

Potilaan puoliso oli myös levollinen tilanteeseen nähden ja itselle jäi näistä yhteisistä hetkistä hyvä mieli ja mieleen painunut muisto.

Mieleeni tulee myös ne hetket, joissa olen saanut olla läsnä, kun hoidettavana ollut potilas hengittää viimeiset henkäyksensä. Nämä hetket ovat aina ainutlaatuisia ja olen saanut opiskelijana paljon työkaluja kuoleman kohtaamiseen, enää se ei pelota.

Opiskelijana saattohoitoyksikössä

Suosittelen kaikille, ja varsinkin nuoremmille hoitoalan opiskelijoille tutustumaan palliatiiviseen ja saattohoitoon jossain opintojen vaiheessa. Kokemus antaa paljon työkaluja. Tiesitkö, että sairaanhoitaja voi erikoistua palliatiiviseen hoitotyöhön? Kannattaa tutustua tähän vaihtoehtoon, jos palliatiivinen hoito kiinnostaa.

Entä miten päättäjät suhtautuvat saattohoitoon?

Onko saattohoito pelkkä pakollinen kuluerä kunnille? Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kuntaliitto julkaisi lokakuun alussa uuden vanhuspalvelujen laatusuosituksen. Julkaisu löytyy tämän linkin takaa:  Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi.

On aika surullista, että palliatiivinen ja saattohoito tuodaan esille tässä 78-sivuisessa julkaisussa parilla rivillä. Miksi? Tähän en osaa vastata. Mielestäni vanhukset ansaitsevat laadukkaan hoidon ja arvokkaan kuoleman jonka palliatiivinen – ja saattohoito mahdollistavat.

Skhole tarjoaa erilaisia akuuttityön verkkokursseja jotka tukevat akuuttityössä työskentelevien hoitajien ammatillisen osaamisen ylläpitoa.  Tämän linkin takaa löydät kurssitarjonnan. Kannattaa tutustua kurssitarjontaan!

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitajaopiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen opiskelija-arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!