Anetta Väänänen on 22-vuotias sairaanhoitaja, joka työskentelee psykiatrisessa sairaalassa ja samalla opiskelee hoitotiedettä Itä-Suomen yliopistossa. Hän sovittaa opiskeluja ja työelämää eri kaupunkien välillä asuen Mikkelissä ja opiskellen Kuopiossa.

Anetta-Vaananen

Anetta kirjoittaa blogissaan niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka pohtivat yliopisto-opintojen suorittamista ammattikorkeakouluopintojen jälkeen. Hän kirjoittaa etupäässä niille, jotka sovittavat yhteen työ- sekä opiskelijaelämää ja tarjoaa blogissaan tietoa hoitotieteen opinnoista ja opintojen tuomista mahdollisuuksista.

Anetta kertoo erilaisista poluista hoitotieteen opintoihin. Hänen oma polkunsa on ollut suoraan lukiosta ammattikorkeakouluun, josta hän siirtyi suoraan 21-vuotiaana hoitotieteen opintoihin yliopistolla.

Terveystieteen opettajan koulutusohjelmassa opiskelevana Anetta haluaa kirjoittaa elinikäisestä oppimisesta ja opiskelun tuomista mahdollisuuksista työelämään. Hän on henkilökohtaisesti kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä opiskelussa sekä erilaisista oppimistyyleistä. Omien kokemusten kautta hän peilaa sekä ammattikorkeakouluopintoja että yliopisto-opintoja ja työelämän oppimistaitoja.

Anettan ensimmäinen blogiteksti käsittelee hoitotieteen opintojen sovittamista päätoimisen työssäkäynnin ohelle. Työt, opiskelu, vapaa-aika, onko se mahdollista ja mitä tämä kaikki vaatii?

Anetta kertoo, mikä toi hänet siihen, missä hän nyt on:

  • ”Suurin valaistuminen tapahtui viimeisen harjoittelun aikana ollessani nuorisopsykiatrian osastolla Joensuussa. Oma ohjaajani sai minut peilaamaan itseäni sekä tulevana sairaanhoitajana että tulevana opiskelijaohjaajana. Sain aivan erilaisen ja laajemman näkökulman itsestäni hoitajana ja mielikuvan tulevaisuudessa opiskelijoiden kanssa”.

Kyseisen harjoittelun aikana Anetta kirjotti opinnäytetyötään. Tutkimus- ja kirjoitusprosessista hän tykkäsi valtavasti ja alkoi miettiä itseään sairaanhoitajana ja urakehitystään. Nämä kaksi kokemusta yhdistyivät sinä keväänä pääsykoelukemiseksi ja syksyllä hoitotieteen opinnoiksi.

Pyysin Anettaa tunnistamaan tulevaisuuden terveydenhuoltoon liittyvän ilmiön ja kertomaan, miten hän haluaisi siihen vaikuttaa:

  • ”Tulevaisuudessa hoitotyö tulee olemaan yhä vetovoimaisempi ala ja huomataan, että väestön terveyden edistämiseksi tarvitaan monenlaista osaamista. Terveydenhuoltoammattilaisten jatkokoulutusmahdollisuuksia tuetaan työpaikoilla, ja terveydenhuollon organisaatioiden yhteisenä tavoitteena on kaikkien ammattilaisten asiantuntijuuden kehittäminen. Tulevaisuudessa työntekijän osaamista hyödynnetään tehokkaasti ja ymmärretään, että kouluttautuminen on sekä työnantajan että työntekijän etu. Haluaisin vaikuttaa siihen, että työpaikoilla kannustetaan työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään, hyväksytään ja tuetaan heitä urapoluillaan ja hyödynnetään työntekijöiden intoa ja osaamista työpaikoilla”.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!