Oikeudenmukaisuus on työpaikalla tärkeä perusarvo. Sen kuulee vilahtavan usein hoitajien puheissa. Osastonhoitaja on ollut tosi reilu, joustanut työntekijälle tärkeässä asiassa, kuunnellut työmurheet tai kohdellut hoitajia tasa-arvoisesti. Vaihtoehtoisesti pomo ei ole kuunnellut, joku työntekijä saa toistuvasti toista enemmän vähemmällä työllä tai esimies pitää hovia työpaikalla.

Seuraavana on viisi syytä, miksi esimiehen reiluus on supertärkeää hoitotyössä.

1. Reiluuden ytimessä on vastuu

Hoitajan työssä toisen henkilön hyvinvointi on uhattuna, jos toiminta, teot ja puheet eivät kohtaa. Siksi hoitaja kokee vastuista luistamisen epäoikeudenmukaisena ja se vaikuttaa hänen jaksamiseensa. Jokaisen hoitajan inhokki on esimies, joka unohtaa saman tien lupauksensa, suosii tiettyjä työntekijöitä tai puhuu selän takana eri asiat kuin kasvotusten.

Hoitajan arvostuksen ansaitseva esimies pyrkii kohtelemaan jokaista työntekijää mahdollisimman tasa-arvoisesti ja arvostavasti, vaikka varsinainen asia ei olisi aina miellyttävä. Silloin hoitajan merkittävää työtä koskevat päätökset tehdään oikean tiedon perusteella, mahdollisimman vastuullisesti ja puolueettomasti. Vastuun osoittamista on esimerkiksi kuulla ensin kaikkia osapuolia, joita päätettävä asia koskee. Tasapuoliseen kohteluun velvoittavat myös lait, kuten työsopimus-, työturvallisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki.

2. Samat pelisäännöt jokaiselle

Mikään ei aiheuta enempää turhautumista ja pelkoa virheistä, kun työpaikan hämärät säännöt. Epäselvät vastuut, ajan hukkaaminen epäolennaisuuksiin, töistä laistaminen, järkevien rutiinien puuttuminen ja työnteon kirjavat käytännöt saavat innokkaimmankin hoitajan mielen synkäksi. Siksi jokaisen on sitouduttava yhteiseen tekemiseen ja tuettava esimiestä johtamisvastuussaan.

Hoitotyön työpaikalla on oltava kristallinkirkkaat pelisäännöt, jotka perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon ja kokemukseen. Esimiehen on tehtävä säännöt koko joukkueensa kanssa ja tarkistettava niiden ajantasaisuus säännöllisin väliajoin. Reilua on myös näyttää hoitajalle keltaista korttia sääntörikkomuksen merkiksi, ja vastaavasti palkita hyvät tiimipelaajat.

3. Periaatekysymykset napakasti esiin

Jokaisella esimiehellä on periaatekysymyksiä. Ne ovat aina asioita, jotka vaikuttavat hoitajan työhön ja oikeudenmukaisuuden kokemukseen. Hoitaja ei ole ajatustenlukija, joten esimiehen on kerrottava avoimesti, mitkä ovat hänen johtavat ajatuksensa hoitotyöstä ja millaisten periaatteiden mukaan hänen päätöksensä syntyvät. Esimerkiksi periaate hoitajien tasavertaisuudesta työpaikalla on hyvä kuulla suoraan hoitotyön esimiehen suusta.

Selvyyden vuoksi (erityisesti uudelta) esimieheltä kannattaa kysyä nämä kolme kysymystä.

  • Miten hoitaja voi tehdä työnsä esimiehen mielestä hyvin?
  • Miten hoitaja voi tehdä työnsä esimiehen mielestä huonosti?
  • Mitkä ovat esimiehen periaatekysymykset hänen johtaessaan hoitajan työtä?

Vastaukset kertovat paljon esimiehen toimintatavoista ja auttavat hoitajan heti samalle aaltopituudelle esimiehen ja hoitotyön tiimin kanssa. Siis siinä tapauksessa, että hoitaja voi allekirjoittaa saamansa vastaukset oman työnsä johtonuoraksi.

4. Oikeudenmukaisuus kertoo aseman

Hoitaja perustaa asemansa työpaikalla muun muassa tekemäänsä oikeudenmukaisuusarvioon. Jos hoitajaa tai hoitotyön opiskelijaa kohdellaan huonosti muihin verrattuna, hän tulkitsee arvonsa sen mukaisesti. Ulkopuolisuuden, nöyryyttämisen ja osaamattomuuden korostaminen saa aikaan hurjat tuhot hoitajan uralla.

On tärkeää, että hoitaja voi luottaa esimiehen päätöksenteon puolueettomiin motiiveihin. Taitava esimies antaa reilusti kritiikkiä ja hyvää palautetta sopivassa suhteessa. Hän seisoo hoitajan rinnalla potilaan kiitoksista hoitovirheen myöntämiseen. Hoitajan asemasta ja arvosta muistuttaa esimies, joka tuo hoitajan ammattitaidon viisaasti ja oikeudenmukaisesti esiin työpaikan arjessa. Siihen riittää, että esimies on ihan tavallinen, toimeentarttuva, ajatteleva ja tunteva ihminen.

5. Hallinnan tunne syntyy reiluudesta

Jokainen potilas haluaa hoitajan, joka on varmaotteinen ja hallitsee hoitotilanteen. Harva ajattelee, miten paljon hoitajan esimiehellä on osuutta asiaan. Jos esimies ei pyri kaikin tavoin oikeudenmukaisuuteen, työympäristö muuttuu hoitajalle kaoottiseksi. Silloin hoitaja ei tiedä toimintansa seurauksia, on epävarma, stressaantunut ja palautuminen työpäivistä vaikeutuu. Epäreiluja periaatteita noudattava työpaikka saa taitavankin hoitajan epäröimään, hukkumaan tekemättömiin töihin ja menettämään otteensa hoitotyöstä.

Toimivalla työympäristöllä ja työtiimillä on tärkeä merkitys hoitajan työn hallinnan tunteelle. Hoitajalle on merkityksellistä kyetä pitämään huolta turvallisuudesta tai ennakoimaan muiden ammattilaisten toimintaa työpaikalla. Sellaisessa hoitotyön arjessa kaveria ei jätetä, ja siitä pitää ensimmäiseksi huolta hoitotyön esimies. Hän pitää myös huolta, että uusi hoitaja saa riittävän perehdytyksen, työt ja täydennyskoulutukset jakaantuvat tasaisesti, hoitajat ovat perusoikeuksiltaan samalla viivalla muiden ammattilaisten kanssa ja tauoille löytyy asianmukainen tila ja aikaa.

Edellä mainittu osoittaa, että esimiehellä on homma hanskassa, mikä ei voi olla välittymättä hoitajan työhön ja sen hallinnan tunteeseen myönteisesti. Reilulla esimiehellä voi olla ratkaiseva merkitys hoitajapulassa, kun työnantajien kilpailu osaavista hoitajista entisestään kiihtyy. Moni hoitaja kun jo miettii, kuka suostuu tekemään hoitotyötä vielä tulevaisuudessa.

Lue myös: Ääntä hoitaja! – se on eettinen velvollisuutesi.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!