Ajatus koronavirukseen sairastumisesta herättää pelkoa ja ahdistusta. Virus on useimmille lievä ja vaaraton, mutta pandemiana se on aiheuttanut laajamittaisia varo- ja rajoitustoimia, mikä voi lisätä huolta.

Kun akuutimmasta koronavaiheesta on selvitty ja kriisin alkuvaiheet ainakin suurimmaksi osaksi selätetty, alkaa paluu entiseen normaaliin. Alkaa uudelleen järjestäytyminen. Toisille se saattaa olla nopea hypähdys taaksepäin ja siitä avautuneille terasseille, toisille taas huomattavasti vaativampi ponnistus.
3keinoa

Omaa, perheen ja työyhteisön hyvinvointia ja uudelleen järjestäytymistä (paluuta jonkinlaiseen normaaliin) voi edistää monin keinoin: tiedon hankkinen luotettavista lähteistä, ohjeistusten noudattaminen, huomioin siirtäminen arkisiin ”perusasioihin”, sosiaalisten kontaktien ylläpito, tietoiset eteenpäin suuntautuvat askeleet, yhteisöllisyys ja me-henki ja keskittyminen iloa tuottaviin asioihin.

Mikäli tilanne on hankala, eikä koronakriisistä pääse millään yli ja eteenpäin, kannattaa hakeutua ammattiavun piiriin – sitä on tarjolla niin poikkeusaikana kuin sen jälkeenkin!

Irti kuormittavasta tilanteesta päivä kerrallaan

Oheiset kolme pientä keinoa saattavat helpottaa normaaliin arkeen paluuta:

  1. Tiedonhankinta ja ajan tasalla pysyminen. Uutiset ovat luotettava tiedonlähde, mutta niitäkään ei kannata seurata jatkuvasti, kerran päivässä riittää. Jos koronatilanne kaikkinensa ahdistaa, voi uutiset jättää tätäkin vähemmälle.
  2. Mieltä piristävä tekeminen. Säännöllisesti on hyvä tehdä jotain, mistä tulee hyvä mieli. Omista tavoitteistaan voi hellittää ja sallia itselleen mukavat hetket. Rentoutua. Myös ajatus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä, voi lohduttaa.
  3. Päivä kerrallaan. On sanottu, että ohimenevyys korostaa nykyhetkeä, päivästä toiseen selviämistä. Se on positiivista: olennaiset ja tärkeät asiat kirkastuvat. Pohdi päivittäin, mikä on juuri sinulle tärkeää, mikä saa sinut voimaan hyvin. Selviytymisvaiheessa ei tarvitse ajatella, mitä tekee tulevaisuudessa. Riittää, että selviää yhdestä päivästä kerrallaan.

Ammattilaiselle yhtenä parhaista selviytymiskeinoista on oikean tiedon saanti. Koronavirukseen ja sen hoitoon, varotoimiin ja ennaltaehkäisyyn voit tutustua täällä. Akuutin traumaattisen kriisin perusteet tarjoaa tietoa kriisistä ja siitä selviytymisestä. Voit etsiä vastauksia mm. kysymyksiin: Millä tavoin voi tukea asiakkaitaan tai potilaitaan? Millä tavoin selviytyy itse etulinjan työntekijänä kuormittavasta tilanteesta?

Koronasta selviytyminen vaatii epävarmuuden sietämistä

Viimeisen kahden kuukauden aikana huolenaiheita on ollut paljon: oma ja läheisten terveys, taloudellinen selviytyminen, lasten hoito ja etäkoulunkäynti. Osa esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä on jatkanut poikkeuksellisen kuormittavassa työssä – työtaakka on saattanut lisääntyä entisestään, kun hoitohenkilöstöä on pikakoulutettu teho- ja päivystystyön etulinjaan.

Huolta on saattanut aiheuttaa myös yhteiskunnallinen selviytyminen, se, onko kotimaa tulevaisuudessa samanlainen, melko hyvinvoiva yhteiskunta kuin ennen koronavirusepidemiaa.

Kaiken huolen ja hädän voimakkuutta lisää usein epätietoisuus, eikä suuriin kysymyksiin välttämättä aina ole vastauksia. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että koronakriisistä selviytyminen vaatii ennen kaikkea epävarmuuden sietämistä.

Tarttumapinnoilla
Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!